ZWIOTCZENIE DWUNASTNICY

Ma ono za zadanie usunąć ile możności przyczynę choroby . Jeżeli tego osiągnąć nie można, to poleca się połączenie sztuczne dwunastnicy z jelitem czczym w miejscu powyżej zwężenia. Zabieg ten usuwający zaleganie Vi dwunastnicy soków trawiennych i pokarmów i tym sposobem zwalczający zatruwanie ustroju jest. bez porównania skuteczniejszy niż połączenie sztuczne żołądka z jelitem czczym (gastrojejunostomia) nie usuwające zalegania w dwunastnicy. Zespolenie dwunastniczo-jelitowe stosuje się w niedrożności dwunastnicy tak przewlekłej, jak i ostrej, bez względu na to czy ona powstaje wskutek przyczyny mechanicznej, czy też wskutek ostrego porażenia błony mięsnej dwunastnicy. W przypadkach skojarzonej niedrożności nadbrodawkowej i podbrodawkowej poleca się zespolenie żołądkowo-czcze razem z zespoleniem dwunastniczo-czczym. IV. ZWIOTCZENIE DWUNASTNICY (ATONIA DUODENI) Określenie przyczyny i wywód chorobowy. Analogicznie do zwiotczenia żołądka odróżnia się zwiotczenie dwunastnicy ostre i przewlekłe. Przez miano: przewlekłe zwiotczenie dwunastnicy rozumie się przewlekłą sprawę chorobową cechującą się utrudnieniem przechodzenia miazgi pokarmowej przez dwunastnicę pomimo to, że nie ma żadnej mechanicznej ku temu przeszkody. Przyczyny zaburzeń czynnościowych, wiodących do zalegania miazgi pokarmowej w dwunastnicy, mogą być różne. W jednych przypadkach jest to pierwotne obniżenie napięcia błony mięsnej dwunastnicy, w innych sprawa jest wtórna, towarzysząca chorobom innych narządów, zwłaszcza żołądka, pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego. Choroby te mają być źródłem skurczów odruchowych dolnej części dwunastnicy, na tle których powstaje rozszerzenie, a następnie zwiotczenie wyżej leżących jej części. [podobne: wydzielina z pępka, diagter swarzędz, jakub bednaruk twitter ]