Znamienne jest to, ze po krwotoku bóle najczesciej ustaja, zaleznie najprawdopodobniej od cofniecia sie obrzmienia blony sluzowej w otoczeniu wrzodu

Znamienne jest to, że po krwotoku bóle najczęściej ustają, zależnie najprawdopodobniej od cofnięcia się obrzmienia błony śluzowej w otoczeniu wrzodu, jak to stwierdza badanie radiologiczne. W materiale Kliniki lwowskiej stolce smołowate spostrzegano u 77 chorych na 280 przypadków, więc w 27,5%, zwłaszcza jesienią i na wiosnę, zatem przeszło 2 razy częściej niż wymioty krwawe; krew utajoną w stolcach stwierdzono w 32,14% przypadków, czyli u % obserwowanych chorych. W materiale Kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego (Antoni Jurasz) krew utajoną w kale stwierdzono w 35% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Badaniem wydzielniczej czynności żołądka w większości przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy stwierdza się jako znamienną cechę nadmierne wydzielanie (susiersecretio gastrica). Objawia się to tym, że na czczo wydobywa się z żołądka więcej niż 20 ml soku żołądkowego, pomimo braku zalegania• pokarmów oraz tym, że wydzielanie soku żołądkowego przedłuża się o 2-4 godz. i więcej w porównaniu do stanu prawidłowego. Na tle tego zaburzenia dochodzi do gromadzenia się w żołądku dużej ilości soku, do 1-2 litrów, i do następowych wymiotów w porze nocnej, poprzedzonych bólami głodowymi. Przeciąganie się wydzielania po każdym posiłku wiedzie wreszcie do sokotoku ciągłego (supersecretio continua). Taki stan wydzielniczej czynności żołądka ujmowano dawniej jako nerwicę żołądka (gastrosuccorrhoea), wyodrębniając ją jako samodzielną jednostkę chorobową pod nazwą choroby Heichmana (morbus Reichmani), który ją dokładnie opisał. [hasła pokrewne: diagter swarzędz, dicloziaja ulotka, jakub bednaruk twitter ]