Wrzód bywa przewaznie jeden

W statystyce sekcyjnej lwowskiej A. Gluzińskiego wrzód dwunastnicy przypada najczęściej na wiek od drugiego do piątego dziesiątka życia, najmłodszy chory miał osiem tygodni, najstarszy 90 lat. Mężczyźni stanowią 58% przypadków wrzodu dwunastnicy, kobiety 42%. Tak samo przedstawia, się pod względem płci sprawa na materiale sekcyjnym Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracowanym również przez A. Gluzińskiego: mężczyźni stanowią w tym materiale 59 %, ,kobiety 41 % przypadków wrzodu dwunastnicy. Wrzód bywa przeważnie jeden, z rzadka towarzyszy mu także wrzód żołądka. Najczęściej wrzód jest usadowiony w górnej części dwunastnicy, przy tym jak dowodzą statystyki radiologiczne, jednakowo często na tylnej i na przedniej jej ścianie. W stosunku do odźwiernika wrzód dwunastnicy jest usadowiony przeważnie tuż przy nim. W statystyce sekcyjnej A. Gluzińskiego z Zakładu lwowskiego w 93,3% przypadków wrzód dwunastnicy znajdował się w górnej części dwunastnicy w odległości Y2-1Y:; cm od odźwiernika, w, 2 przypadkach w części zstępującej i tylko w jednym w części wstępującej. W statystyce tego samego Zakładu za okres czasu od r. 1924 do 1933 na 75 przypadków wrzód dwunastnicy był usadowiony w 71,2% tuż przy odźwierniku, w 23,6% w odległości 1-3 cm od niego li w 5,2% w odległości 5 cm od niego. Wielkość wrzodów dwunastnicy bywa różna. W statystyce sekcyjnej Zakładu Anatomii Patologicznej Uniw. J . K. w okresie 1924-1933 r. średnica wrzodów ostrych wynosi od 3 do 10 mm, a w przewlekłych równa się wielkości grochu, bobu, dziesięciogroszówki, 50-groszówki i jednozłotówki, spostrzegano jednak wrzody ostre o rozmiarze główki szpilki, które, pomimo to, drążyły w głąb i były przyczyną nawet przedziurawienia. [przypisy: dolmed rejestracja, tetniak objawy, patrycja fiegler rudol ]