W zakresie narzadu trawienia stwierdza sie czasami jezyk taki, jak w chorobie wrzodowej zoladka

W zakresie narządu trawienia stwierdza się czasami język taki, jak w chorobie wrzodowej żołądka, wzmożone napięcie górnej części prawego prostego mięśnia brzucha, zależne od ograniczonego zapalenia otrzewnej w miejscu wrzodu, bolesność uciskową w dołku oraz punkty bolesne uciskowe w rzucie opuszki dwunastnicy na przednią ścianę brzucha. W statystyce lwowskiej bolesność uciskową w dołku stwierdzono w 59,52% przypadków, punkty bolesne w 19,28%, przy czym w 81,49% spośród tych chorych punkt bolesny znajdował się w odległości 1-3 palców na prawo od białej kresy na poziomie 1–4 palców powyżej pępka, w 12,96% w linii pośrodkowej ciała na poziomie 2-3 palców powyżej pępka albo w połowie, lub na granicy górnej Ya ze środkową Ya odległości od wyrostka mieczykowatego do pępka, wreszcie w 5,55 % w prawej linii środkowej obojczykowej o 3 palce poniżej łuku żebrowego, W okresie zaostrzenia choroby nierzadko spostrzega się krwawienia w postaci krwotoków lub krwawienia utajonego. Krwotoki są zazwyczaj obfitsze niż we wrzodzie żołądka. Powstają one najczęściej wtedy, gdy wrzód dwunastnicy jest usadowiony na tylnej jej ścianie i objawiają się przeważnie w postaci stolców smołowatych, niekiedy także wymiotów krwawych, które są rzadsze niż w chorobie wrzodowej żołądka. [podobne: diagter swarzędz, vident bydgoszcz, tetniak objawy ]