W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz mozna wyczuc powiekszony pecherzyk zólciowy

W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz można wyczuć powiększony pęcherzyk żółciowy, który może znikać od czasu do czasu w związku z przywróceniem drożności wspólnego przewodu żółciowego. W raku przybrodawkowym dwunastnicy dość szybko rozwija się niedokrwistości charłactwo. Mogą także powstawać przerzuty, zwłaszcza w wątrobie. Badanie radiologiczne daje obraz niedrożności okołobrodawkowej, chociaż nie zawsze, prawdopodobnie w związku z rozpadem nowotworu. Rak przyodźwiernikowy, czyli nadbrodawkowy (carcinoma parapyloricum s. suprapapihare) powstaje samorodnie lub jest właściwie rakiem odźwiernika szerzącym się na dwunastnicę. Obraz kliniczny tej postaci jest taki sam jak raka odźwiernika. W obrazie radiologicznym odźwiernik najczęściej zieje tak, iż opuszka zlewa się z częścią przyodźwiernikową żołądka. W obrębie dwunastnicy stwierdza się ubytek cieniowy. Jeżeli rak usadowi się w górnym zgięciu dwunastnicy, to opuszka jest rozszerzona stwierdza się w niej zaleganie papki kontrastowej. O wiele rzadziej rak górnej części dwunastnicy objawia się nagle objawami ostrej niedrożności dwunastnicy. Rak podbrodawkowy(carcinoma infrapapillare s. praejejunal ) zdarza się najrzadziej. Cechuje go szybko rozwijająca się niedokrwistość i charłactwo oraz objawy zwężenia podbrodawkowego dwunastnicy . [hasła pokrewne: dolmed rejestracja, opuszka dwunastnicy, dretwienie prawej reki ]