ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ C. ROLA NEREK Nerki biorą udział w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej przez utrzymywanie odpowiedniego poziomu dwuwęglanu sodu we krwi. Każde zwiększenie się zawartości dwuwęglanu sodu we krwi prowadzi do zwiększonej czynności nerek i wyprowadzenia na zewnątrz zasadowego moczu. Dzięki zdolności nerek zagęszczania moczu, wydalają się z moczem bardziej stężone kwasy i zasady w postaci ich soli niż znajdują się one we krwi. Dlatego też oddziaływanie moczu może się zmieniać w szerokich granicach. Read more „ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ”

ROLA ZOLADKA

ROLA ŻOŁĄDKA Żołądek przez wytwarzanie kwasu solnego wpływa również na równowagę kwasowo-zasadową w ustroju. Wiemy, że na szczycie wydzielania soku żołądkowego kwaśność moczu spada i może on oddziaływać zasadowo, jeżeli kwaśność soku będzie- znaczna. Jednocześnie we krwi zwiększa się zawartość dwuwęglanu sodu, gdyż uwolniony sód z chlorku sodu łączy się z dwutlenkiem węgla i powstaje NaHCOa. Ponieważ stosunek CO2 d() NaHCOa we krwi musi być stały, to równolegle zwiększa: się zawartość wolnego kwasu węglowego i związana z nim prężność CO2 w pęcherzykach płucnych . W stanach nadkwaśność (hyperaciditas) żołądka widzimy więc zwiększenie się rezerw; zasadowych we, krwi, zwiększenie się prężności CO2 w pęcherzykach płucnych i zmniejszenie się :kwaśności moczu. Read more „ROLA ZOLADKA”

Wszelkie przesuniecia w stezeniu jonów wodorowych we krwi

Wszelkie przesunięcia w stężeniu jonów wodorowych we krwi wywołane zarówno kwasem węglowym jak i innymi kwasami, odbijają się na ośrodku oddechowym, powodując jego podrażnienie. Wchodzi tu w grę nie tylko zwiększenie się zawartości kwasu węglowego we krwi i w ośrodku oddechowym, lecz także zmniejszenie się utleniania; gdyż wtedy powstaje również przesunięcie stężenia- fonów wodorowych w ośrodku w stronę kwaśną, spowodowane powstaniem niedotlenianych wytworów. W każdym więc przypadku zwiększenia się stężenia jonów wodorowych w ośrodku; n:iezależnie od przyczyny; powstaną wzmożone ruchy oddechowe i usuwanie. dwutlenku węgla. Zmniejszenie- się stężenia jonów wodorowych hamuje czynność oddechową. Read more „Wszelkie przesuniecia w stezeniu jonów wodorowych we krwi”

CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY

CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY (ULCUS PEPTICUM DUODENI) Choroba wrzodowa dwunastnicy jest cierpieniem ogólnoustrojowym, którego najwybitniejszym i najniebezpieczniejszym objawem jest wrzód usadowiony w dwunastnicy. Pod względem patogenetycznym, przyczynowym i anatomiczno-patologicznym choroba ta, której bliższe poznanie zawdzięczamy Moynihanowi i braciom Mayo, nie różni się od choroby wrzodowej żołądka. Na podkreślenie zasługuje tylko to, że chorobie wrzodowej dwunastnicy towarzyszy stale nieżyt części odźwiernikowej żołądka. Choroby wrzodowej dwunastnicy nie trzeba utożsamiać z nadżerkami dwunastnicy (erosiones duodeni), które powstają przeważnie w górnej jej części oraz w górnej części jelita cienkiego po rozległych oparzeniach skóry, prawie wyłącznie tułowia, przy tym nieraz już w 1-2 dni po oparzeniu. Przyczyną ich powstawania są zakrzepy w żyłach dwunastnicy oraz jelit, wywołane trującymi związkami białkowymi, powstającymi wskutek rozpadu tkanek pod wpływem •oparzenia. Read more „CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY”

ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY

ZWĘŻENIE I NIEDROŻNOŚĆ DWUNASTNICY (STENOSIS ET OCCLUSIO DUODENI) Przyczyny. Zwężenie oraz niedrożność dwunastnicy mogą być wywołane przez liczne czynniki mechaniczne, mianowicie przez wady rozwojowe dwunastnicy, otrzewnej lub mięśnia Treitza, przez ucisk na dwunastnicę z zewnątrz, przez blizny po wrzodzie oraz nowotwory dwunastnicy, przez sprawy zapalne dookoła dwunastnicy i przez przegięcie dwunastnicy . Z nieprawidłowości rozwojowych dwunastnicy do jej zwężenia wieść może przede wszystkim dwunastnica olbrzymia (me gadu ode num) powstająca samorodnie bez przeszkód mechanicznych poniżej rozszerzenia, dwunastnica ruchoma (duodenum mobile) na całej przestrzeni lub w pewnej części, dwunastnica odwrócona (duodenum inversum), polegająca na niedostatecznym umocowaniu dwunastnicy dookoła wadliwie rozwiniętej trzustki i na utwierdzeniu krezki okrężnicy poniżej dwunastnicy. Spotyka się także wrodzoną niedrożność dwunastnicy (atresia duodeni). Zboczenia rozwojowe otrzewnej wiodące do zagięć i zwężeń dwunastnicy polegają na powstaniu licznych różnokształtnych taśmowatych pasm i powrózków otrzewnych. Read more „ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY”

Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach

Zaburzenia są częstsze w przypadkach zwężenia dwunastnicy poniżej brodawki Vatera i s zwłaszcza silne w ostrej niedrożności dwunastnicy, natomiast w niedrożności przewlekłej nadbrodawkowej może ich nie być wcale albo są one nieznaczne. – Główne zaburzenia przemiany materii w niedrożności dwunastnicy polegają na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach (dechloruratio sanguinis), wzroście poziomu azotu niebiałkowego (mocznika, kwasu moczowego i in. ) w krwi (Jzocica, azotaemia),odwodnieniu ustroju (dehyclratatio) i alkalozie niegazowej (aicaiosis), Hipochloremia zależy od utraty chloru w obfitych wymiocinach i od ustania wsysania się chloru w dwunastnicy. Azocicę wywołuje przede wszystkim wzmożony toksyczny rozpad białka tkankowego oraz zahamowanie wydzielniczej czynności nerek wskutek wysuszenia ustroju tracącego obficie wodę w wymiocinach. Znaczna utrata chloru pociąga za sobą zwiększenie zasobu zasad osocza (alcalosis). Read more „Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach”

ZWIOTCZENIE DWUNASTNICY

Ma ono za zadanie usunąć ile możności przyczynę choroby . Jeżeli tego osiągnąć nie można, to poleca się połączenie sztuczne dwunastnicy z jelitem czczym w miejscu powyżej zwężenia. Zabieg ten usuwający zaleganie Vi dwunastnicy soków trawiennych i pokarmów i tym sposobem zwalczający zatruwanie ustroju jest. bez porównania skuteczniejszy niż połączenie sztuczne żołądka z jelitem czczym (gastrojejunostomia) nie usuwające zalegania w dwunastnicy. Zespolenie dwunastniczo-jelitowe stosuje się w niedrożności dwunastnicy tak przewlekłej, jak i ostrej, bez względu na to czy ona powstaje wskutek przyczyny mechanicznej, czy też wskutek ostrego porażenia błony mięsnej dwunastnicy. Read more „ZWIOTCZENIE DWUNASTNICY”

Postac pierwotna zwiotczenia dwunastnicy objawia sie podmiotowo uczuciem gniecenia

Niektórzy utrzymują, że zwiotczenie dwunastnicy powstaje wskutek toksycznego porażenia błony mięsnej dwunastnicy przez jady bakteryjne, które dostają się do niej z chorych narządów przez naczynia chłonne. Zwiotczenie dwunastnicy może być także następstwem uszkodzenia splotów nerwowych przez wrzód lub zrosty okołodwunastnicze. Objawy. Postać pierwotna zwiotczenia dwunastnicy objawia się podmiotowo uczuciem gniecenia, nawet bólów w nadbrzuszu, rozpierania, nieraz wymiotami i innymi dolegliwościami trawiennymi, natomiast w postaci wtórnej górują objawy choroby podstawowej. Rozpoznanie. Read more „Postac pierwotna zwiotczenia dwunastnicy objawia sie podmiotowo uczuciem gniecenia”

Chorzy na raka dwunastnicy uskarzaja sie na brak laknienia

Chorzy na raka dwunastnicy uskarżają się na brak łaknienia, gniecenie w dołku, bóle w prawym podżebrzu, w środkowej części nadbrzusza, rzadziej w całym nadbrzuszu, czasami miewają wymioty i zaburzenia jelitowe. Przedmiotowo w przypadkach raka dwunastnicy stwierdza się wychudnienie, przechodzące w charłactwo, i prócz tego czasami guz dający się wyczuć w prawej połowie nadbrzusza. Guz jest zupełnie nieruchom y, jeżeli rak jest usadowiony w zstępującej lub wstępującej części dwunastnicy, natomiast guz rakowy górnej części dwunastnicy początkowo, nim nie powstaną zrosty, jest ruchomy. Stwierdza się także inne objawy zależne od siedziby raka. Najczęściej spotyka się raka przybrodawkowego (carcinoma duodeni paraampullare), czyli okołobrodawkowego (carcinoma duodeni circumpapihare). Read more „Chorzy na raka dwunastnicy uskarzaja sie na brak laknienia”