ROLA TKANKI LACZNEJ

ROLA TKANKI ŁĄCZNEJ W regulacji równowagi kwasowo-zasadowej bierze udział, według nowszych poglądów, także tkanka łączna. W związku z tym, że do komórek nie dochodzą bezpośrednio naczynia krwionośne, wymiana materii komórkowej dochodzi do skutku przez tkankę łączną. Kwaśne wytwory przemiany materii komórkowej przechodzą przede wszystkim do tkanki łącznej, gdzie zostają zobojętnione przez bufory białkowe i solne. Mechanizm utrzymywania równowagi kwasowo-zasadowej dzięki tkance łącznej polega na tym, że białka kolagenowe posiadają zdolność wiązania kwasów. W związku z tym kwasowość w tkankach spada. Read more „ROLA TKANKI LACZNEJ”

Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza sie rozdecie i wypelnienie. okolicy dwunastnicy znikajace po wymiotach

Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza się rozdęcie i wypełnienie. okolicy dwunastnicy znikające po wymiotach. Wskutek stałego zarzucania żółci i soku trzustkowego do żołądka jego zawartość oddziaływa obojętnie lub zasadowo. Stolce są często odbarwione, natomiast, w przeciwieństwie do postaci okołobrodawkowej, żółtaczki zazwyczaj nie ma. Dla postaci podbrodawkowej cechujące jest także to, że pomimo dokładnego przepłukania żołądka wieczorem chorzy nieraz wymiotują następnego dnia z rana dużo płynu zabarwionego zielono i zawierającego zaczyny trzustkowe (objaw Melchiora). Read more „Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza sie rozdecie i wypelnienie. okolicy dwunastnicy znikajace po wymiotach”

Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 2

Dzięki takiemu podejściu unika się drugiej tyreoidektomii (tak zwanej tyreoidektomii zakończeniowej), jeśli początkowa hemityroidektomia ujawni złośliwe guzki.18 Ten kliniczny scenariusz jest podobny do tego opisanego w doniesieniach na temat stosowania markerów epigenetycznych i obwodowych-krwi.19,20 użyteczne, te markery mają ograniczoną czułość i ograniczoną ujemną wartość predykcyjną 21, 22, a zatem nie wykrywają więcej niż 33% raków. 16 Ta szybkość jest zbyt wysoka, aby być pomocna przy podejmowaniu trudnego wyboru między czułą i diagnostyczną chirurgią tarczycy. W związku z tym obecnie dostępne markery molekularne nie wykluczają raka z wystarczającą pewnością, aby uniknąć operacji u większości pacjentów z nieokreślonymi guzkami. W badaniach opisano rozwój klasyfikatorów ekspresji genów, które lepiej odróżniają łagodne od złośliwych guzków tarczycy.22 Aby być użytecznym przy unikaniu operacji, test taki musiałby mieć wysoką czułość i wysoką wartość predykcyjną negatywną. Read more „Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 2”

Najdonioslejszym objawem wrzodu dwunastnicy w okresie zaostrzenia sa pózne bóle

Najdonioślejszym objawem wrzodu dwunastnicy w okresie zaostrzenia są późne bóle. Prócz okresowości znamiennymi ich cechami są: 1) siedziba: chorzy odczuwają bóle przeważnie w dołku sercowym na prawo od linii pośrodkowej ciała; wyjątek stanowią przypadki atypowe, w których bóle usadawiają się w innych miejscach, mianowicie w nadbrzuszu na lewo od . linii pośrodkowej ciała, od tyłu w okolicy dolnych kręgów piersiowych, w okolicy lędźwiowej itd. ; 2) rozpromienianie się bólu : ból rozchodzi się przeważnie do okolicy krzyżowej lub ku kręgosłupowi, ku prawemu podżebrzu, prawej łopatce, rzadziej ku obu podżebrzom, okolicy pępkowej, dolnej części brzucha lub na cały brzuch niekiedy wzdłuż nerwu łonowo-udowego (n. genitocruralis) aż do prawego uda, czasami tylko do lewej połowy brzucha; 3) czas pojawiania się: w przypadkach typowych bóle pojawiają się w 2-4 godziny po spożyciu pokarmu w okresie najwyższej kwaśności miazgi pokarmowej, gdy zawartość żołądkowa przechodząc do dwunastnicy wywołuje odruchowy kurcz odźwiernika (pylono spasmus tardus) wskutek mechanicznego i chemicznego podrażnienia wrzodu} czynnikiem sprzyjającym jest to, że zawartość dwunastnicza przebywa dłużej w górnej części dwunastnicy, poniżej bowiem ujścia wspólnego przewodu żółciowego znajduje się znaczne zgrubienie mięśni okrężnych, tworzących czasami istotny zwieracz; bóle w okresie wcześniejszym, mniej więcej w godzinę po posiłku, spotyka się wtedy, jeżeli chory odżywia się pokarmami płynnymi, a także w przypadkach zrostów dwunastnicy z przednią ścianą brzucha, z wątrobą itd. Read more „Najdonioslejszym objawem wrzodu dwunastnicy w okresie zaostrzenia sa pózne bóle”

Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 5

Standardowa diagnoza histopatologiczna była dostępna dla 312 z tych próbek (95%). Jak wspomniano powyżej, 47 próbek zostało wykluczonych, pozostawiając 265 niezależnych, nieokreślonych guzków do analizy pierwotnej (ryc. w dodatkowym dodatku). Tabela 1. Read more „Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 5”

Wpływ Glikokortykoidów wziewnych w dzieciństwie na wzrost u dorosłych AD 4

Ta analiza została również dostosowana dla współzmiennych używanych w modelach wzrostu dorosłych. Znaczenie różnic pomiędzy badanymi grupami w trendach prędkości określono na podstawie wartości P z testu F równoczesnego zerowego wpływu wskaźnika grupy badawczej i wszystkich splajnów wiekowych zgodnie z terminami interakcji terapeutycznych. Przeprowadziliśmy wtórną analizę wysokości ciała dorosłego w stosunku do średniej dobowej dawki dobowej glikokortykosteroidu wziewnego (w mikrogramach na kilogram masy ciała) w ciągu pierwszych 2 lat badania, z uwzględnieniem charakterystyki demograficznej, statusu w odniesieniu do ekspozycji do dymu papierosowego w macicy i całkowitej dawki prednizonu przez cały okres obserwacji aż do osiągnięcia dorosłego wzrostu, jak również cechy astmy, rozwoju fizycznego i wystarczalności lub niedoboru witaminy D przy wejściu do badania. Przyjmowano, że dawka wziewnych glikokortykosteroidów i waga są stałe w każdym okresie sprawozdawczym. Read more „Wpływ Glikokortykoidów wziewnych w dzieciństwie na wzrost u dorosłych AD 4”

Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 2

W tym badaniu wykorzystaliśmy szwedzkie dane populacyjne, aby zbadać związek między stosowaniem leków ADHD a przestępczością. Metody
Pacjenci
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w Karolinska Institutet. Dane uzyskaliśmy poprzez powiązanie rejestrów populacyjnych w Szwecji, z unikalnymi osobistymi numerami identyfikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne powiązanie. 21 Zidentyfikowaliśmy 25 656 pacjentów (16 087 mężczyzn i 9569 kobiet) urodzonych nie później niż w roku 1990 z co najmniej jedną diagnozą ADHD (zdefiniowane przez kod 314 w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 9 wersja [ICD-9] oraz kod F90 w ICD-10) w Krajowym Rejestrze Pacjentów. Read more „Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 2”

Wpływ Glikokortykoidów wziewnych w dzieciństwie na wzrost u dorosłych AD 7

Badacze biorący udział w tym badaniu opierali swoje wnioski na braku długoterminowego wpływu na wzrost na stwierdzenie, że zarówno osoby kontrolne, jak i uczestnicy otrzymujący budezonid osiągnęli przewidywany wzrost dorosły, a nie losowe porównanie wysokości dorosłych osiągniętych przez dwie grupy. Deficyt prędkości wzrostu, który obserwowaliśmy w grupie budezonidu, w porównaniu z grupą placebo, w ciągu pierwszych 2 lat leczenia był głównie wśród dzieci przed okresem dojrzewania (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Nasza zdolność do dalszego rozplątania skutków czasu trwania leczenia, wieku leczenia i stanu dojrzałości podczas leczenia prędkości wzrostu była ograniczona z powodu zakłopotania. Read more „Wpływ Glikokortykoidów wziewnych w dzieciństwie na wzrost u dorosłych AD 7”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 czesc 4

Zindywidualizowany harmonogram badań przesiewowych ustalono na podstawie aktualnego statusu siatkówki u każdego pacjenta i średniego poziomu hemoglobiny glikowanej (zidentyfikowane główne czynniki ryzyka), tak aby ryzyko rozwoju retinopatii 5 stanu przed następnym badaniem było niskie (np. %). Zastosowano dwa środki w celu oceny wpływu na koszty (patrz Dodatek dodatkowy). Nie wykryto czasu, który upłynął od początku retinopatii stanu 5 do następnego badania, w którym byłby wykryty i leczony. Liczba wcześniejszych wizyt była liczbą negatywnych badań (w stanach od do 4) przed wykryciem retinopatii 5 stanu. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 czesc 4”