ROLA ZOLADKA

ROLA ŻOŁĄDKA Żołądek przez wytwarzanie kwasu solnego wpływa również na równowagę kwasowo-zasadową w ustroju. Wiemy, że na szczycie wydzielania soku żołądkowego kwaśność moczu spada i może on oddziaływać zasadowo, jeżeli kwaśność soku będzie- znaczna. Jednocześnie we krwi zwiększa się zawartość dwuwęglanu sodu, gdyż uwolniony sód z chlorku sodu łączy się z dwutlenkiem węgla i powstaje NaHCOa. Ponieważ stosunek CO2 d() NaHCOa we krwi musi być stały, to równolegle zwiększa: się zawartość wolnego kwasu węglowego i związana z nim prężność CO2 w pęcherzykach płucnych . W stanach nadkwaśność (hyperaciditas) żołądka widzimy więc zwiększenie się rezerw; zasadowych we, krwi, zwiększenie się prężności CO2 w pęcherzykach płucnych i zmniejszenie się :kwaśności moczu. Read more „ROLA ZOLADKA”

ROLA TKANKI LACZNEJ

ROLA TKANKI ŁĄCZNEJ W regulacji równowagi kwasowo-zasadowej bierze udział, według nowszych poglądów, także tkanka łączna. W związku z tym, że do komórek nie dochodzą bezpośrednio naczynia krwionośne, wymiana materii komórkowej dochodzi do skutku przez tkankę łączną. Kwaśne wytwory przemiany materii komórkowej przechodzą przede wszystkim do tkanki łącznej, gdzie zostają zobojętnione przez bufory białkowe i solne. Mechanizm utrzymywania równowagi kwasowo-zasadowej dzięki tkance łącznej polega na tym, że białka kolagenowe posiadają zdolność wiązania kwasów. W związku z tym kwasowość w tkankach spada. Read more „ROLA TKANKI LACZNEJ”

Badania radiologiczne dowodza, ze wrzód trawienny dwunastnicy zdarza sie czesciej niz wrzód trawienny zoladka.

W tym materiale na 16432 sekcje było wrzodów dwunastnicy oraz blizn po ich wygojeniu 88, co stanowi 0,53%. Gluziński zaznacza przy tym, te w klinice rozpoznaje się chorobę wrzodową częściej niż na sekcji, objawy bowiem kliniczne wrzodu mogą być wywoływane także przez nadżerki, które gojąc się nie pozostawiają po sobie blizn. Badania radiologiczne dowodzą, że wrzód trawienny dwunastnicy zdarza się częściej niż wrzód trawienny żołądka. Do odmiennego wniosku dochodzi Antoni Gluziński, który na 16432 sekcje, wykonane w Zakładzie Anatomii Patologicznej Uniw. J. Read more „Badania radiologiczne dowodza, ze wrzód trawienny dwunastnicy zdarza sie czesciej niz wrzód trawienny zoladka.”

Znieksztalcenie dwunastnicy objawia sie w jednych przypadkach asymetria opuszki

Zniekształcenie dwunastnicy objawia się w jednych przypadkach asymetrią opuszki, w innych – plamkowatym wypukleniem o kształcie trójliścia koniczyny, motyla, młota, klepsydry, walca. Zniekształcenia utrzymują się przez czas dłuższy. Rozdęciu może ulec nawet cała dwunastnica przed miejscem- zwężonym. Powstaje wtenczas tzw. olbrzymia opuszka (megabulbus), widoczna w postaci dużego cienia przez dłuższy czas po opróżnieniu się żołądka z papki kontrastowej. Read more „Znieksztalcenie dwunastnicy objawia sie w jednych przypadkach asymetria opuszki”

Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach

Zaburzenia są częstsze w przypadkach zwężenia dwunastnicy poniżej brodawki Vatera i s zwłaszcza silne w ostrej niedrożności dwunastnicy, natomiast w niedrożności przewlekłej nadbrodawkowej może ich nie być wcale albo są one nieznaczne. – Główne zaburzenia przemiany materii w niedrożności dwunastnicy polegają na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach (dechloruratio sanguinis), wzroście poziomu azotu niebiałkowego (mocznika, kwasu moczowego i in. ) w krwi (Jzocica, azotaemia),odwodnieniu ustroju (dehyclratatio) i alkalozie niegazowej (aicaiosis), Hipochloremia zależy od utraty chloru w obfitych wymiocinach i od ustania wsysania się chloru w dwunastnicy. Azocicę wywołuje przede wszystkim wzmożony toksyczny rozpad białka tkankowego oraz zahamowanie wydzielniczej czynności nerek wskutek wysuszenia ustroju tracącego obficie wodę w wymiocinach. Znaczna utrata chloru pociąga za sobą zwiększenie zasobu zasad osocza (alcalosis). Read more „Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach”

Róznicowanie miedzy choroba wrzodowa dwunastnicy a kamica zólciowa Zwezenie i niedroznosc dwunastnicy Rokowanie.

Różnicowanie między chorobą wrzodową dwunastnicy a kamicą żółciową Zwężenie i niedrożność dwunastnicy Rokowanie. Chociaż wrzody dwunastnicy mają dużą skłonność do gojenia się, niemniej nie można przewidzieć w żadnym przypadku dalszego przebiegu choroby, a to ze względu na zależność jej od warunków życia chorego i od ogólnego jego stanu. Wrzód może przechodzić w stan utajenia albo zabliźnić się, pod wpływem jednak urazów psychicznych, przeziębienia, błędów dietetycznych i innych przyczyn łatwo zaostrza się ponownie lub pojawia się nowy wrzód, tak iż choroba może trwać latami, wyczerpując ostatecznie chorego. Uporczywe utrzymywanie się krwi utajonej w stolcach przez dłuższy czas (ponad 3 tygodnie), pomimo ścisłego leczenia spoczynkowo-dietetycznego, powinno wzbudzać obawę rakowacenia się wrzodu. Zapobieganie i leczenie w, chorobie wrzodowej dwunastnicy jest takie samo jak zapobieganie i leczenie w chorobie wrzodowej żołądka. Read more „Róznicowanie miedzy choroba wrzodowa dwunastnicy a kamica zólciowa Zwezenie i niedroznosc dwunastnicy Rokowanie.”

Ostra niedroznosc dwunastnicy Przyczyny

Ostra niedrożność dwunastnicy Przyczyny. Ostrąniedrożność dwunastnicy spostrzega się po zabiegach operacyjnych na żołądku, dwunastnicy lub na drogach żółciowych, gdy nastąpi zamknięcie światła wstępującej części dwunastnicy przez szypułę tętnicy krezkowej wskutek pociągania za szypułę krezki w czasie zabiegu, albo wskutek zrostów lub bliznowacenia się krezki po nim. Ostra niedrożność pooperacyjna może powstawać także na tle czynnościowym, mianowicie może być wywołana ostrym porażeniem dwunastnicy, analogicznym do ostrego pooperacyjnego porażenia żołądka. Jest to niedrożność pokaźna dwunastnicy (ileus duodenalis pamlyticus), czyli ostre zwiotczenie dwunastnicy (atonia duodeni acuta). Objawy. Read more „Ostra niedroznosc dwunastnicy Przyczyny”

Bóle lagodnieja po wymiotach oraz gdy chory polozy sie na brzuchu lub przybierze polozenie na czworakach

Bóle łagodnieją po wymiotach oraz gdy chory położy się na brzuchu lub przybierze położenie na czworakach, natomiast położenie na wznak ani spożycie nowego pokarmu nie wpływają na bóle. Bóle zależą od wzmożonych ruchów dwunastnicy ponad zwężeniem oraz od zapalenia okołodwunastniczego, pociągania za więzadła, pociągania splotów nerwowych, ucisku nań itd. Prócz bólów chorym dokuczają wymioty. Występują one także bez bólów, raz na dzień, na kilka dni lub rzadziej. Wymiociny mogą być bardzo obfite i zawierają resztki pokarmowe, soki trawienne i niejednokrotnie żółć. Read more „Bóle lagodnieja po wymiotach oraz gdy chory polozy sie na brzuchu lub przybierze polozenie na czworakach”

Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza sie rozdecie i wypelnienie. okolicy dwunastnicy znikajace po wymiotach

Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza się rozdęcie i wypełnienie. okolicy dwunastnicy znikające po wymiotach. Wskutek stałego zarzucania żółci i soku trzustkowego do żołądka jego zawartość oddziaływa obojętnie lub zasadowo. Stolce są często odbarwione, natomiast, w przeciwieństwie do postaci okołobrodawkowej, żółtaczki zazwyczaj nie ma. Dla postaci podbrodawkowej cechujące jest także to, że pomimo dokładnego przepłukania żołądka wieczorem chorzy nieraz wymiotują następnego dnia z rana dużo płynu zabarwionego zielono i zawierającego zaczyny trzustkowe (objaw Melchiora). Read more „Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza sie rozdecie i wypelnienie. okolicy dwunastnicy znikajace po wymiotach”