ROLA PLUC

ROLA PŁUC Rola płuc polega na tym, że ,kwas węglowy; powstający w ustroju, zostaje z wydechem usunięty na zewnątrz. Dzięki bowiem buforom krwi powstające w ustroju kwasy lub kwasy wprowadzone z zewnątrz nie zmieniają oddziaływania krwi, lecz wyciskają: dwutlenek węgla . Uwolniony słaby kwas węglowy, nagromadzony we krwi sam przez się, mógłby zmienić oddziaływanie krwi,gdyby nie był wyprowadzony na zewnątrz ustroju. Przejście dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyków płucnych jest uwarunkowane tym, że prężność dwutlenku węgla we krwi żylnej jest większa niż w pęcherzykach płucnych, co ułatwia przechodzenie dwutlenku węgla z krwi żylnej do pęcherzyków płucnych: W naczyniach włosowatych płuc odbywa się jeszcze inny proces, a mianowicie przechodzenia hemoglobiny w oksyhemoglobinę, która jest kwasem silniejszym i wyciska dwutlenek węgla z krwi. Ilość wydalonego dwutlenku węgla z płuc zależy od intensywności ruchów oddechowych, to znaczy, że im częste i głębsze będą ruchy oddechowe, tym więcej dwutlenek węgla zostanie; wydalone na zewnątrz. Read more „ROLA PLUC”

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ C. ROLA NEREK Nerki biorą udział w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej przez utrzymywanie odpowiedniego poziomu dwuwęglanu sodu we krwi. Każde zwiększenie się zawartości dwuwęglanu sodu we krwi prowadzi do zwiększonej czynności nerek i wyprowadzenia na zewnątrz zasadowego moczu. Dzięki zdolności nerek zagęszczania moczu, wydalają się z moczem bardziej stężone kwasy i zasady w postaci ich soli niż znajdują się one we krwi. Dlatego też oddziaływanie moczu może się zmieniać w szerokich granicach. Read more „ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ”

W stolcach mozna od czasu do czasu wykryc krew utajona

Przedmiotowo stwierdza się rozlaną bolesność uciskową w miejscu rzutu dwunastnicy, podżółtaczkowe zabarwienie twardówek oczu, zależne od ścieśnienia ujścia wspólnego przewodu żółciowego wskutek obrzmienia błony śluzowej dwunastnicy albo od przejścia nieżytu z dwunastnicy na ten przewód. W zawartości dwunastniczej stwierdza się obficie śluz, białe krwinki oraz liczne złuszczone komórki walcowate nabłonka. W stolcach można od czasu do czasu wykryć krew utajoną. Badanie radiologiczne, prócz uciskowej bolesności w miejscu rzutu dwunastnicy, nie stwierdza zmian w dwunastnicy, jeżeli choroba przebiega bez zrostów okołodwunastniczych, bez wrzodu i bez zwężenia dwunastnicy. Rozpoznanie nieżytu dwunastnicy opiera się na badaniu zawartości dwunastniczej oraz na braku oznak radiologicznych, znamiennych dla wrzodu dwunastnicy. Read more „W stolcach mozna od czasu do czasu wykryc krew utajona”

Znieksztalcenie dwunastnicy objawia sie w jednych przypadkach asymetria opuszki

Zniekształcenie dwunastnicy objawia się w jednych przypadkach asymetrią opuszki, w innych – plamkowatym wypukleniem o kształcie trójliścia koniczyny, motyla, młota, klepsydry, walca. Zniekształcenia utrzymują się przez czas dłuższy. Rozdęciu może ulec nawet cała dwunastnica przed miejscem- zwężonym. Powstaje wtenczas tzw. olbrzymia opuszka (megabulbus), widoczna w postaci dużego cienia przez dłuższy czas po opróżnieniu się żołądka z papki kontrastowej. Read more „Znieksztalcenie dwunastnicy objawia sie w jednych przypadkach asymetria opuszki”

ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY

ZWĘŻENIE I NIEDROŻNOŚĆ DWUNASTNICY (STENOSIS ET OCCLUSIO DUODENI) Przyczyny. Zwężenie oraz niedrożność dwunastnicy mogą być wywołane przez liczne czynniki mechaniczne, mianowicie przez wady rozwojowe dwunastnicy, otrzewnej lub mięśnia Treitza, przez ucisk na dwunastnicę z zewnątrz, przez blizny po wrzodzie oraz nowotwory dwunastnicy, przez sprawy zapalne dookoła dwunastnicy i przez przegięcie dwunastnicy . Z nieprawidłowości rozwojowych dwunastnicy do jej zwężenia wieść może przede wszystkim dwunastnica olbrzymia (me gadu ode num) powstająca samorodnie bez przeszkód mechanicznych poniżej rozszerzenia, dwunastnica ruchoma (duodenum mobile) na całej przestrzeni lub w pewnej części, dwunastnica odwrócona (duodenum inversum), polegająca na niedostatecznym umocowaniu dwunastnicy dookoła wadliwie rozwiniętej trzustki i na utwierdzeniu krezki okrężnicy poniżej dwunastnicy. Spotyka się także wrodzoną niedrożność dwunastnicy (atresia duodeni). Zboczenia rozwojowe otrzewnej wiodące do zagięć i zwężeń dwunastnicy polegają na powstaniu licznych różnokształtnych taśmowatych pasm i powrózków otrzewnych. Read more „ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY”

Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach

Zaburzenia są częstsze w przypadkach zwężenia dwunastnicy poniżej brodawki Vatera i s zwłaszcza silne w ostrej niedrożności dwunastnicy, natomiast w niedrożności przewlekłej nadbrodawkowej może ich nie być wcale albo są one nieznaczne. – Główne zaburzenia przemiany materii w niedrożności dwunastnicy polegają na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach (dechloruratio sanguinis), wzroście poziomu azotu niebiałkowego (mocznika, kwasu moczowego i in. ) w krwi (Jzocica, azotaemia),odwodnieniu ustroju (dehyclratatio) i alkalozie niegazowej (aicaiosis), Hipochloremia zależy od utraty chloru w obfitych wymiocinach i od ustania wsysania się chloru w dwunastnicy. Azocicę wywołuje przede wszystkim wzmożony toksyczny rozpad białka tkankowego oraz zahamowanie wydzielniczej czynności nerek wskutek wysuszenia ustroju tracącego obficie wodę w wymiocinach. Znaczna utrata chloru pociąga za sobą zwiększenie zasobu zasad osocza (alcalosis). Read more „Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach”

Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza sie rozdecie i wypelnienie. okolicy dwunastnicy znikajace po wymiotach

Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza się rozdęcie i wypełnienie. okolicy dwunastnicy znikające po wymiotach. Wskutek stałego zarzucania żółci i soku trzustkowego do żołądka jego zawartość oddziaływa obojętnie lub zasadowo. Stolce są często odbarwione, natomiast, w przeciwieństwie do postaci okołobrodawkowej, żółtaczki zazwyczaj nie ma. Dla postaci podbrodawkowej cechujące jest także to, że pomimo dokładnego przepłukania żołądka wieczorem chorzy nieraz wymiotują następnego dnia z rana dużo płynu zabarwionego zielono i zawierającego zaczyny trzustkowe (objaw Melchiora). Read more „Przedmiotowo w postaci podbrodawkowej stwierdza sie rozdecie i wypelnienie. okolicy dwunastnicy znikajace po wymiotach”

W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz mozna wyczuc powiekszony pecherzyk zólciowy

W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz można wyczuć powiększony pęcherzyk żółciowy, który może znikać od czasu do czasu w związku z przywróceniem drożności wspólnego przewodu żółciowego. W raku przybrodawkowym dwunastnicy dość szybko rozwija się niedokrwistości charłactwo. Mogą także powstawać przerzuty, zwłaszcza w wątrobie. Badanie radiologiczne daje obraz niedrożności okołobrodawkowej, chociaż nie zawsze, prawdopodobnie w związku z rozpadem nowotworu. Rak przyodźwiernikowy, czyli nadbrodawkowy (carcinoma parapyloricum s. Read more „W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz mozna wyczuc powiekszony pecherzyk zólciowy”