ROLA ZOLADKA

ROLA ŻOŁĄDKA Żołądek przez wytwarzanie kwasu solnego wpływa również na równowagę kwasowo-zasadową w ustroju. Wiemy, że na szczycie wydzielania soku żołądkowego kwaśność moczu spada i może on oddziaływać zasadowo, jeżeli kwaśność soku będzie- znaczna. Jednocześnie we krwi zwiększa się zawartość dwuwęglanu sodu, gdyż uwolniony sód z chlorku sodu łączy się z dwutlenkiem węgla i powstaje NaHCOa. Ponieważ stosunek CO2 d() NaHCOa we krwi musi być stały, to równolegle zwiększa: się zawartość wolnego kwasu węglowego i związana z nim prężność CO2 w pęcherzykach płucnych . W stanach nadkwaśność (hyperaciditas) żołądka widzimy więc zwiększenie się rezerw; zasadowych we, krwi, zwiększenie się prężności CO2 w pęcherzykach płucnych i zmniejszenie się :kwaśności moczu. Read more „ROLA ZOLADKA”

ROLA WATROBY

ROLA WĄTROBY Wątroba bierze również udział w utrzymywaniu równowagi kwasowo- zasadowej przez zwiększenie lub zmniejszenie wytwarzania amoniaku. Przy zakwaszeniu bowiem wątroba wytwarza, więcej, amoniaku i mniej mocznika, przy usunięciu zaś równowagi kwasowo-zasadowej w stronę zasadową mniej amoniaku i więcej mocznika. Prócz tego wątroba zwiększa lub zmniejsza wytwarzanie kwasów lotnych oraz posiada zdolność nie tylko wytwarzania ciał acetonowych, lecz ich niszczenia; posiada prócz tego zdolność wytwarzania żółci -bardziej zasadowej lub bardziej kwaśnej. Dzięki tym czynnikom wątroba odgrywa rolę w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej, F. ROLA JELIT Jelita odgrywają mniejszą rolę w utrzymywaniu równowagi kwasowo- zasadowej niż żołądek. Read more „ROLA WATROBY”

ALKALOIDY W LECZENIU CHORÓB JELIT

LECZENIE PRZECIWKURCZOWE Leczenie przeciwkurczowe ma za zadanie usuwać bóle powstające na tle kurczów jelitowych oraz same kurcze. W tym celu stosuje się gorące zabiegi na brzuch, przetwory atropiny, papawerynę, makowiec, w lżejszych przypadkach mentol. Po pigułce 3/razy dziennie po jedzeniu lub Rp. MenthoLi 1,0, Extr. Belladonnae 0,3, Intracti Valerianae 30,0. Read more „ALKALOIDY W LECZENIU CHORÓB JELIT”

METODA LECZENIA PRZECIWPASOZYTNA

METODA LECZENIA PRZECIWPASOŻYTNA Metodę przeciwpasożytną stosuje się przeciwko gnieżdżącym się w jelitach czerwiom (tzw. metoda czerwiogubna, methodus medendi vermifugus s. helminthagogus) oraz pierwotniakom. Zależnie od rodzaju pasożyta stosuje się różne leki. I tak tasiemce spędza się za pomocą wyciągu eterowego paprotki samczej (extr. Read more „METODA LECZENIA PRZECIWPASOZYTNA”

Dobowa ilosc moczu wybitnie sie zmniejsza

W miejscu rzutu dwunastnicy stwierdza się wyraźną bolesność uciskową, która w okresie bólów rozszerza się na cały dołek sercowy i na prawe podżebrze. Dobowa ilość moczu wybitnie się zmniejsza. Badaniem radiologicznym stwierdza się wypełnienie dwunastnicy zalegającą masą kontrastową powyżej zwężenia. W początkowym okresie niedrożności zatrzymanie się papki może trwać tylko kilkanaście sekund, po których zostaje ona przetłoczona przez zwężenie kilku silnymi ruchami robaczkowymi. Jednocześnie ze w zmożonymi ruchami robaczkowymi stwierdza się także ruchy wsteczne, a w okresie . Read more „Dobowa ilosc moczu wybitnie sie zmniejsza”

Ostra niedroznosc dwunastnicy Przyczyny

Ostra niedrożność dwunastnicy Przyczyny. Ostrąniedrożność dwunastnicy spostrzega się po zabiegach operacyjnych na żołądku, dwunastnicy lub na drogach żółciowych, gdy nastąpi zamknięcie światła wstępującej części dwunastnicy przez szypułę tętnicy krezkowej wskutek pociągania za szypułę krezki w czasie zabiegu, albo wskutek zrostów lub bliznowacenia się krezki po nim. Ostra niedrożność pooperacyjna może powstawać także na tle czynnościowym, mianowicie może być wywołana ostrym porażeniem dwunastnicy, analogicznym do ostrego pooperacyjnego porażenia żołądka. Jest to niedrożność pokaźna dwunastnicy (ileus duodenalis pamlyticus), czyli ostre zwiotczenie dwunastnicy (atonia duodeni acuta). Objawy. Read more „Ostra niedroznosc dwunastnicy Przyczyny”

obowiazuje leczenie dietetyczne

Gdy papka dostanie się do dwunastnicy, to mogą wytworzyć się 3 poziomy papki, mianowicie w trzonie żołądka, w opuszce i w dolnym zgięciu dwunastnicy. Rozpoznanie przewlekłego zwężenia oraz niedrożności dwunastnicy i siedziby choroby opiera się na badaniu radiologicznym i na stwierdzeniu czynnika przyczynowego. Możliwość choroby należy brać w rachubę w każdym przypadku zwężenia odźwiernika, zwłaszcza zaś bardzo obfitych żółciowych wymiotów. Rokowanie w przewlekłym zwężeniu oraz niedrożności dwunastnicy zależy od przyczyny choroby. Leczenie w przypadkach przewlekłego zwężenia oraz niedrożności dwunastnicy jest przede wszystkim przyczynowe. Read more „obowiazuje leczenie dietetyczne”

Postac pierwotna zwiotczenia dwunastnicy objawia sie podmiotowo uczuciem gniecenia

Niektórzy utrzymują, że zwiotczenie dwunastnicy powstaje wskutek toksycznego porażenia błony mięsnej dwunastnicy przez jady bakteryjne, które dostają się do niej z chorych narządów przez naczynia chłonne. Zwiotczenie dwunastnicy może być także następstwem uszkodzenia splotów nerwowych przez wrzód lub zrosty okołodwunastnicze. Objawy. Postać pierwotna zwiotczenia dwunastnicy objawia się podmiotowo uczuciem gniecenia, nawet bólów w nadbrzuszu, rozpierania, nieraz wymiotami i innymi dolegliwościami trawiennymi, natomiast w postaci wtórnej górują objawy choroby podstawowej. Rozpoznanie. Read more „Postac pierwotna zwiotczenia dwunastnicy objawia sie podmiotowo uczuciem gniecenia”

Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 8

Zauważyliśmy tendencję do wyników fałszywie ujemnych w mniejszych guzkach, przy użyciu zarówno pomiarów ultrasonograficznych (1,3 cm vs. 2,2 cm, P = 0,14), jak i pomiarów histopatologicznych (1,2 cm vs. 1,8 cm, P = 0,06). W sumie wyniki te sugerują, że niewystarczające pobieranie próbek guza, a nie błąd klasyfikatora, może być odpowiedzialne za wyniki fałszywie ujemne w tym badaniu. Read more „Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 8”