Wydalanie zasadowego fosforanu jodu

Wydalanie zasadowego fosforanu jodu góruje nad wydalaniem węglanu sodu, dzięki czemu dwuwęglan sodu wraca do krwi, spełniając dalej rolę buforową. Jeżeli ten mechanizm nie wystarczy do zobojętnienia nadmiaru kwasów i nagromadzają się one w dalszym ciągu, to nerki wytwarzają większe ilości amoniaku, który zobojętnia powstałe kwasy i przez to zaoszczędza rezerwy zasadowe krwi. Do tworzenia się jednak amoniaku potrzebny jest azot, dlatego też ilość amoniaku w moczu zależy nie tylko od zawartości kwasów we krwi, lecz także od obecności we krwi ciał zawierających azot. Dlatego też u trawożernych po wprowadzeniu do krwi kwasów wytwarza się znacznie mniej amoniaku przechodzącego do moczu niż u mięsożernych. W związku z tym stopień zakwaszenia ustroju cechuje się nie ilością amoniaku w moczu, lecz stosunkiem azotu amoniaku do azotu mocznika, czyli tak zwanym wskaźnikiem amoniakalnym w moczu. Read more „Wydalanie zasadowego fosforanu jodu”

ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY

ZWĘŻENIE I NIEDROŻNOŚĆ DWUNASTNICY (STENOSIS ET OCCLUSIO DUODENI) Przyczyny. Zwężenie oraz niedrożność dwunastnicy mogą być wywołane przez liczne czynniki mechaniczne, mianowicie przez wady rozwojowe dwunastnicy, otrzewnej lub mięśnia Treitza, przez ucisk na dwunastnicę z zewnątrz, przez blizny po wrzodzie oraz nowotwory dwunastnicy, przez sprawy zapalne dookoła dwunastnicy i przez przegięcie dwunastnicy . Z nieprawidłowości rozwojowych dwunastnicy do jej zwężenia wieść może przede wszystkim dwunastnica olbrzymia (me gadu ode num) powstająca samorodnie bez przeszkód mechanicznych poniżej rozszerzenia, dwunastnica ruchoma (duodenum mobile) na całej przestrzeni lub w pewnej części, dwunastnica odwrócona (duodenum inversum), polegająca na niedostatecznym umocowaniu dwunastnicy dookoła wadliwie rozwiniętej trzustki i na utwierdzeniu krezki okrężnicy poniżej dwunastnicy. Spotyka się także wrodzoną niedrożność dwunastnicy (atresia duodeni). Zboczenia rozwojowe otrzewnej wiodące do zagięć i zwężeń dwunastnicy polegają na powstaniu licznych różnokształtnych taśmowatych pasm i powrózków otrzewnych. Read more „ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY”

NOWOTWORY DWUNASTNICY

NOWOTWORY DWUNASTNICY (NEOPLASMATA DUODENI) Nowotwory dwunastnicy mogą być złośliwe i o wiele rzadziej łagodne. 1. Nowotwory dwunastnicy złośliwe (Neoplasmata duodeni maligna) Najczęstszym nowotworem złośliwym dwunastnicy jest rak, prawie zawsze pierwotny. Spotyka się raka dwunastnicy w ogóle rzadko, przy tym przeważnie w wieku podeszłym. W materiale sekcyjnym Zakładu Anatomii Patologicznej Uniw, J. Read more „NOWOTWORY DWUNASTNICY”

W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz mozna wyczuc powiekszony pecherzyk zólciowy

W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz można wyczuć powiększony pęcherzyk żółciowy, który może znikać od czasu do czasu w związku z przywróceniem drożności wspólnego przewodu żółciowego. W raku przybrodawkowym dwunastnicy dość szybko rozwija się niedokrwistości charłactwo. Mogą także powstawać przerzuty, zwłaszcza w wątrobie. Badanie radiologiczne daje obraz niedrożności okołobrodawkowej, chociaż nie zawsze, prawdopodobnie w związku z rozpadem nowotworu. Rak przyodźwiernikowy, czyli nadbrodawkowy (carcinoma parapyloricum s. Read more „W raku przybrodawkowym dwunastnicy nieraz mozna wyczuc powiekszony pecherzyk zólciowy”

Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 4

Stwierdzono, że jedna dodatkowa próbka ma niewystarczającą integralność referencyjną do włączenia, ponieważ eksperci w dziedzinie patologii nie mogli niezależnie potwierdzić, że guzek pobrany ultrasonograficznie odpowiadał tkance przedłożonej do analizy histologicznej. W związku z tym 47 próbek zostało wykluczonych z analizy pierwotnej. (Przyczyny wykluczenia są szczegółowo opisane w dodatkowym dodatku.) Dane dotyczące ekspresji genów są dostępne na stronie internetowej Gene Expression Omnibus (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo) pod numerem dostępu GSE34289. Metody laboratoryjne
Szczegółowe opisy testu mikromacierzy, szkolenie klasyfikatora ekspresji genów oraz przypisywanie genów używanych przez klasyfikator znajdują się w dodatkowym dodatku i we wcześniejszych raportach.23 Wszystkie próbki szkoleniowe były niezależne od zestawu walidacyjnego używanego w tym badaniu. Read more „Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 4”

Najdonioslejszym objawem wrzodu dwunastnicy w okresie zaostrzenia sa pózne bóle

Najdonioślejszym objawem wrzodu dwunastnicy w okresie zaostrzenia są późne bóle. Prócz okresowości znamiennymi ich cechami są: 1) siedziba: chorzy odczuwają bóle przeważnie w dołku sercowym na prawo od linii pośrodkowej ciała; wyjątek stanowią przypadki atypowe, w których bóle usadawiają się w innych miejscach, mianowicie w nadbrzuszu na lewo od . linii pośrodkowej ciała, od tyłu w okolicy dolnych kręgów piersiowych, w okolicy lędźwiowej itd. ; 2) rozpromienianie się bólu : ból rozchodzi się przeważnie do okolicy krzyżowej lub ku kręgosłupowi, ku prawemu podżebrzu, prawej łopatce, rzadziej ku obu podżebrzom, okolicy pępkowej, dolnej części brzucha lub na cały brzuch niekiedy wzdłuż nerwu łonowo-udowego (n. genitocruralis) aż do prawego uda, czasami tylko do lewej połowy brzucha; 3) czas pojawiania się: w przypadkach typowych bóle pojawiają się w 2-4 godziny po spożyciu pokarmu w okresie najwyższej kwaśności miazgi pokarmowej, gdy zawartość żołądkowa przechodząc do dwunastnicy wywołuje odruchowy kurcz odźwiernika (pylono spasmus tardus) wskutek mechanicznego i chemicznego podrażnienia wrzodu} czynnikiem sprzyjającym jest to, że zawartość dwunastnicza przebywa dłużej w górnej części dwunastnicy, poniżej bowiem ujścia wspólnego przewodu żółciowego znajduje się znaczne zgrubienie mięśni okrężnych, tworzących czasami istotny zwieracz; bóle w okresie wcześniejszym, mniej więcej w godzinę po posiłku, spotyka się wtedy, jeżeli chory odżywia się pokarmami płynnymi, a także w przypadkach zrostów dwunastnicy z przednią ścianą brzucha, z wątrobą itd. Read more „Najdonioslejszym objawem wrzodu dwunastnicy w okresie zaostrzenia sa pózne bóle”

Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 3

Tak więc okres leczenia został określony jako sekwencja recept, z nie więcej niż 6 miesięcy między dwiema kolejnymi receptami. Rozpoczęcie leczenia zostało zdefiniowane jako data pierwszej recepty, a koniec leczenia został określony jako data ostatniej recepty. W odstępach 6-miesięcznych lub dłuższych bez recepty pacjent był uważany za nieleczonego. Łącznie 914 pacjentów, którzy otrzymali tylko jedną receptę, zostało uznanych za nie poddanych leczeniu. Read more „Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 3”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 czesc 4

Zindywidualizowany harmonogram badań przesiewowych ustalono na podstawie aktualnego statusu siatkówki u każdego pacjenta i średniego poziomu hemoglobiny glikowanej (zidentyfikowane główne czynniki ryzyka), tak aby ryzyko rozwoju retinopatii 5 stanu przed następnym badaniem było niskie (np. %). Zastosowano dwa środki w celu oceny wpływu na koszty (patrz Dodatek dodatkowy). Nie wykryto czasu, który upłynął od początku retinopatii stanu 5 do następnego badania, w którym byłby wykryty i leczony. Liczba wcześniejszych wizyt była liczbą negatywnych badań (w stanach od do 4) przed wykryciem retinopatii 5 stanu. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 czesc 4”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1

U pacjentów, którzy przez 5 lat chorowali na cukrzycę typu 1, aktualne zalecenia dotyczące badań przesiewowych na retinopatię cukrzycową obejmują coroczne rozszerzone badania siatkówki w celu wykrycia retinopatii proliferacyjnej lub klinicznie istotnego obrzęku plamki żółtej, które wymagają szybkiej interwencji w celu zachowania wzroku. W trakcie 30 lat badania kontrolnego cukrzycy i powikłań (DCCT) oraz prowadzonego podłużnie badania Epidemiologii po interwencjach i komplikacjach cukrzycowych (EDIC) fotografię siatkówki wykonano w odstępach od 6 miesięcy do 4 lat. Metody
Wykorzystaliśmy zdjęcia siatkówki z badania DCCT / EDIC w celu opracowania racjonalnej częstotliwości przesiewowej dla retinopatii. Modelowanie Markowa wykorzystano do określenia prawdopodobieństwa progresji do proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej lub klinicznie istotnego obrzęku plamki u pacjentów z różnym początkowym poziomem retinopatii (bez retinopatii lub łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej). W modelach uwzględniono uznane czynniki ryzyka progresji retinopatii. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad 8

Model nie został zatwierdzony w niezależnej kohorcie i może nie mieć zastosowania do innych populacji. W naszych analizach wykorzystano zaktualizowany średni ważony poziom hemoglobiny glikowanej, aby dostosować harmonogram badań przesiewowych na podstawie poprzednich wyników DCCT / EDIC, pokazując, że średni poziom hemoglobiny glikowanej wiązał się silnie z ryzykiem progresji retinopatii.2.3 W praktyce, lekarz jest bardziej prawdopodobne, że zna obecny poziom hemoglobiny glikowanej niż historyczny średni poziom hemoglobiny glikowanej. Dodatkowe analizy wykazały, że zalecenia przesiewowe i prawdopodobieństwo progresji są praktycznie takie same przy użyciu aktualnych lub średnich wartości glikowanej hemoglobiny. Jeśli dodatkowa wartość glikowanej hemoglobiny jest uzyskana między badaniami retinopatii, to zachowawczo, czas następnego badania można wybrać najwcześniej między wcześniej zaplanowaną datą przesiewową a datą uzyskaną przy użyciu bardziej aktualnej wartości hemoglobiny glikowanej.
Nasze obliczenia dotyczą rozkładu poziomów retinopatii w kohorcie badania w ciągu ostatnich 30 lat, ale niekoniecznie w ogólnej populacji chorych na cukrzycę typu 1, dla których takie dane są nieobecne. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad 8”