Wszelkie przesuniecia w stezeniu jonów wodorowych we krwi

Wszelkie przesunięcia w stężeniu jonów wodorowych we krwi wywołane zarówno kwasem węglowym jak i innymi kwasami, odbijają się na ośrodku oddechowym, powodując jego podrażnienie. Wchodzi tu w grę nie tylko zwiększenie się zawartości kwasu węglowego we krwi i w ośrodku oddechowym, lecz także zmniejszenie się utleniania; gdyż wtedy powstaje również przesunięcie stężenia- fonów wodorowych w ośrodku w stronę kwaśną, spowodowane powstaniem niedotlenianych wytworów. W każdym więc przypadku zwiększenia się stężenia jonów wodorowych w ośrodku; n:iezależnie od przyczyny; powstaną wzmożone ruchy oddechowe i usuwanie. dwutlenku węgla. Zmniejszenie- się stężenia jonów wodorowych hamuje czynność oddechową. Read more „Wszelkie przesuniecia w stezeniu jonów wodorowych we krwi”

LECZENIE BALNEOLOGICZNE

W zaparciu stolca na tle krwistości brzusznej (plethora abdominalis) leczenie gorzką wodą mineralną lub wodą alkaliczno-glauberską bywa nieraz bardzo skuteczne, Prócz diety i picia wód mineralnych leczenie balneologiczne chorób jelit polega na stosowaniu kąpieli wzmacniających ustrój oraz gorących okładów borowinowych na okolicę brzucha w przypadkach przewlekłych spraw zapalnych okołookrężniczych. Przeciwwskazanie do leczenia balneologicznego stanowią ostre choroby jelit, nowotwory jelit, choroba wrzodowa dwunastnicy oraz jelita czczego w okresie zaostrzenia, przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelit, gruźlica, skrobiawica, promienica jelit. We wtórnych chorobach jelit powstających na tle chorób żołądka, wątroby, narządu oddechowego, narządu krążenia, zaburzeń przemiany materii itd. wskazania do leczenia balneologicznego i samo postępowanie balneologiczne uzależnia się od choroby podstawowej. Leczeniem balneologicznym jest także leczenie winogronowe. Read more „LECZENIE BALNEOLOGICZNE”

W stolcach mozna od czasu do czasu wykryc krew utajona

Przedmiotowo stwierdza się rozlaną bolesność uciskową w miejscu rzutu dwunastnicy, podżółtaczkowe zabarwienie twardówek oczu, zależne od ścieśnienia ujścia wspólnego przewodu żółciowego wskutek obrzmienia błony śluzowej dwunastnicy albo od przejścia nieżytu z dwunastnicy na ten przewód. W zawartości dwunastniczej stwierdza się obficie śluz, białe krwinki oraz liczne złuszczone komórki walcowate nabłonka. W stolcach można od czasu do czasu wykryć krew utajoną. Badanie radiologiczne, prócz uciskowej bolesności w miejscu rzutu dwunastnicy, nie stwierdza zmian w dwunastnicy, jeżeli choroba przebiega bez zrostów okołodwunastniczych, bez wrzodu i bez zwężenia dwunastnicy. Rozpoznanie nieżytu dwunastnicy opiera się na badaniu zawartości dwunastniczej oraz na braku oznak radiologicznych, znamiennych dla wrzodu dwunastnicy. Read more „W stolcach mozna od czasu do czasu wykryc krew utajona”

CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY

CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY (ULCUS PEPTICUM DUODENI) Choroba wrzodowa dwunastnicy jest cierpieniem ogólnoustrojowym, którego najwybitniejszym i najniebezpieczniejszym objawem jest wrzód usadowiony w dwunastnicy. Pod względem patogenetycznym, przyczynowym i anatomiczno-patologicznym choroba ta, której bliższe poznanie zawdzięczamy Moynihanowi i braciom Mayo, nie różni się od choroby wrzodowej żołądka. Na podkreślenie zasługuje tylko to, że chorobie wrzodowej dwunastnicy towarzyszy stale nieżyt części odźwiernikowej żołądka. Choroby wrzodowej dwunastnicy nie trzeba utożsamiać z nadżerkami dwunastnicy (erosiones duodeni), które powstają przeważnie w górnej jej części oraz w górnej części jelita cienkiego po rozległych oparzeniach skóry, prawie wyłącznie tułowia, przy tym nieraz już w 1-2 dni po oparzeniu. Przyczyną ich powstawania są zakrzepy w żyłach dwunastnicy oraz jelit, wywołane trującymi związkami białkowymi, powstającymi wskutek rozpadu tkanek pod wpływem •oparzenia. Read more „CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY”

Choroba wrzodowa dwunastnicy Objawy

Choroba wrzodowa dwunastnicy Objawy. Choroba wrzodowa dwunastnicy rozpoczyna się w większości przypadków powoli objawami mało cechującymi. Chorzy uskarżają się w tych przypadkach przeważnie na kwaśne odbijania, zgagę, gniecenie i pobolewanie w dołku sercowym. Po pewnym czasie dolegliwości te ustępują z tym, by nawrócić zwykle już w nasileniu znaczniejszym. Okresy zaostrzenia choroby przypadają przeważnie na jesień i na wiosnę i stoją w związku z przeziębieniem, błędem dietetycznym, przepracowaniem, urazem psychicznym, czasami zaś pojawiają się bez widocznej przyczyny. Read more „Choroba wrzodowa dwunastnicy Objawy”

Wrzód bywa przewaznie jeden

W statystyce sekcyjnej lwowskiej A. Gluzińskiego wrzód dwunastnicy przypada najczęściej na wiek od drugiego do piątego dziesiątka życia, najmłodszy chory miał osiem tygodni, najstarszy 90 lat. Mężczyźni stanowią 58% przypadków wrzodu dwunastnicy, kobiety 42%. Tak samo przedstawia, się pod względem płci sprawa na materiale sekcyjnym Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracowanym również przez A. Gluzińskiego: mężczyźni stanowią w tym materiale 59 %, ,kobiety 41 % przypadków wrzodu dwunastnicy. Read more „Wrzód bywa przewaznie jeden”

Prócz póznych bólów chorzy uskarzaja sie na bóle glodowe

Prócz późnych bólów chorzy uskarżają się na bóle głodowe. Są to bóle pojawiające się w 6 godzin i później po spożyciu pokarmu, najczęściej nocą, nad ranem. Charakter tych bólów jest taki sam jak bólów późnych, przeważnie są one jednak znacznie silniejsze, są połączone z uczuciem głodu i wybitnie łagodnieją lub nawet znikają po spożyciu pokarmu, natomiast nowy pokarm nieraz wywołuje bóle późne. Zdarzają się takie przypadki, w których choroba objawia się okresowymi napadami gwałtownych bólów, które zmuszają chorego do niezwykłego położenia, np. na czworakach. Read more „Prócz póznych bólów chorzy uskarzaja sie na bóle glodowe”

Siedzibe bólów stanowil wylacznie dolek sercowy

Siedzibę bólów stanowił wyłącznie dołek sercowy W. 55%, wyłącznie prawe podżebrze w 12,96%, dołek i prawe podżebrze w 13,87%, lewe podżebrze w 9,36%, oba podżebrza w 3,96%, okolica pępkowa w 4,32%. Promieniowanie bólów spostrzegało się na 280 przypadków w 38,5%. Bóle głodowe w 42,13% pojawiały się przeważnie między godz. 23 a 2 następnego dnia, a w kilku przypadkach dopiero o godz. Read more „Siedzibe bólów stanowil wylacznie dolek sercowy”

Nadkwasnosc soku zalezy od wzmozonej pobudliwosci blony sluzowej czesci odzwiernikowej zoladka

Wydzielający -się sok jest przeważnie nadkwaśny, rzadziej zdarzają się przypadki wrzodu dwunastnicy z prawidłową kwaśnością soku żołądkowego, a nawet brakiem wolnego kwasu solnego. Nadkwaśność soku zależy od wzmożonej pobudliwości błony śluzowej części odźwiernikowej żołądka, wywołanej jej stanem nieżytowym, towarzyszącym wrzodowi dwunastnicy. Ten stan nieżytowy sprawia to, że część odźwiernikowa staje się siedliskiem nadmiernych podniet wydzielniczych dla gruczołów trzonu. Polega on na tym, że krzywo poziomów ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego idzie wciąż ku górze, przy czym jest nieraz przerywana głębokimi spadkami, zależnymi od zobojętniania soku przez zawartość dwunastniczą, zarzucaną do żołądka od czasu do czasu. Tor ten nie jest jednak właściwy wyłącznie wrzodom dwunastnicy, spostrzega się bowiem go czasami także we wrzodach odźwiernika, w materiale Kliniki lwowskiej nadmierne wydzielanie soku żołądkowego stwierdzono w 66,4 %. Read more „Nadkwasnosc soku zalezy od wzmozonej pobudliwosci blony sluzowej czesci odzwiernikowej zoladka”

Rozróznic chorobe wrzodowa dwunastnicy i jej nadzerki mozna biorac w rachube czynnik przyczynowy, którym dla nadzerek sa rozlegle oparzenia skóry.

Nadto tor asteniczny wydzielniczej czynności żołądka z nadkwaśnością cechujący się spadkiem po drugim śniadaniu najwyższych poziomów ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego nadkwaśnego soku żołądkowego, przekraczający przemawia raczej za chorobą wrzodową dwunastnicy niż żołądka, a tor prawidłowy z niedokwaśnością objawiający się zwiększeniem najwyższych wartości ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego soku niedokwaśnego po drugim śniadaniu z soku kapusty, nie przekraczającym 0-20°, przemawia raczej za chorobą wrzodową żołądka, gdyż w chorobie wrzodowej dwunastnicy spostrzega się taki tor rzadko (Tadeusz Orłowski). Rozróżnić chorobę wrzodową dwunastnicy i jej nadżerki można biorąc w rachubę czynnik przyczynowy, którym dla nadżerek są rozległe oparzenia skóry. Objawy kliniczne wrzodu -dwunastnicy spostrzega się w nieżycie dwunastnicy z tą jednak różnicą, że w nieżycie dwunastnicy nie ma znamiennych dla wrzodu objawów radiologicznych. Wrzód dwunastnicy przebiegający z niedokwaśnością może być mylnie rozpoznany jako rak żołądka. Za wrzodem przemawia okresowość zaostrzeń choroby oraz mniejsza stałość krwi utajonej w stolcach. Read more „Rozróznic chorobe wrzodowa dwunastnicy i jej nadzerki mozna biorac w rachube czynnik przyczynowy, którym dla nadzerek sa rozlegle oparzenia skóry.”