ROLA PLUC

ROLA PŁUC Rola płuc polega na tym, że ,kwas węglowy; powstający w ustroju, zostaje z wydechem usunięty na zewnątrz. Dzięki bowiem buforom krwi powstające w ustroju kwasy lub kwasy wprowadzone z zewnątrz nie zmieniają oddziaływania krwi, lecz wyciskają: dwutlenek węgla . Uwolniony słaby kwas węglowy, nagromadzony we krwi sam przez się, mógłby zmienić oddziaływanie krwi,gdyby nie był wyprowadzony na zewnątrz ustroju. Przejście dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyków płucnych jest uwarunkowane tym, że prężność dwutlenku węgla we krwi żylnej jest większa niż w pęcherzykach płucnych, co ułatwia przechodzenie dwutlenku węgla z krwi żylnej do pęcherzyków płucnych: W naczyniach włosowatych płuc odbywa się jeszcze inny proces, a mianowicie przechodzenia hemoglobiny w oksyhemoglobinę, która jest kwasem silniejszym i wyciska dwutlenek węgla z krwi. Ilość wydalonego dwutlenku węgla z płuc zależy od intensywności ruchów oddechowych, to znaczy, że im częste i głębsze będą ruchy oddechowe, tym więcej dwutlenek węgla zostanie; wydalone na zewnątrz. Read more „ROLA PLUC”

ALKALOIDY W LECZENIU CHORÓB JELIT

LECZENIE PRZECIWKURCZOWE Leczenie przeciwkurczowe ma za zadanie usuwać bóle powstające na tle kurczów jelitowych oraz same kurcze. W tym celu stosuje się gorące zabiegi na brzuch, przetwory atropiny, papawerynę, makowiec, w lżejszych przypadkach mentol. Po pigułce 3/razy dziennie po jedzeniu lub Rp. MenthoLi 1,0, Extr. Belladonnae 0,3, Intracti Valerianae 30,0. Read more „ALKALOIDY W LECZENIU CHORÓB JELIT”

Nadmierna czynnosc ruchowa zoladka w okresie dwunastniczej jego czynnosci ruchowej uzaleznia sie od podniecenia blony miesnej zoladka oraz opuszki dwunastnicy

Nadmierną czynność ruchową żołądka w okresie dwunastniczej jego czynności ruchowej uzależnia się od podniecenia błony mięsnej żołądka oraz opuszki dwunastnicy. Temu stanowi towarzyszy zwiotczenie dolnych części dwunastnicy. Objawia się ono na ekranie rentgenowskim zaleganiem masy kontrastowej w dolnym odcinku dwunastnicy. Zaleganie kontrastu jest równoczesne ze wzmożonymi ruchami robaczkowymi żołądka oraz z przelotnym wypełnieniem opuszki dwunastnicy. Zaburzenia ruchowej czynności żołądka w rozmaity sposób kojarzą się z zaburzeniami czynności wydzielniczej. Read more „Nadmierna czynnosc ruchowa zoladka w okresie dwunastniczej jego czynnosci ruchowej uzaleznia sie od podniecenia blony miesnej zoladka oraz opuszki dwunastnicy”

Nadkwasnosc soku zalezy od wzmozonej pobudliwosci blony sluzowej czesci odzwiernikowej zoladka

Wydzielający -się sok jest przeważnie nadkwaśny, rzadziej zdarzają się przypadki wrzodu dwunastnicy z prawidłową kwaśnością soku żołądkowego, a nawet brakiem wolnego kwasu solnego. Nadkwaśność soku zależy od wzmożonej pobudliwości błony śluzowej części odźwiernikowej żołądka, wywołanej jej stanem nieżytowym, towarzyszącym wrzodowi dwunastnicy. Ten stan nieżytowy sprawia to, że część odźwiernikowa staje się siedliskiem nadmiernych podniet wydzielniczych dla gruczołów trzonu. Polega on na tym, że krzywo poziomów ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego idzie wciąż ku górze, przy czym jest nieraz przerywana głębokimi spadkami, zależnymi od zobojętniania soku przez zawartość dwunastniczą, zarzucaną do żołądka od czasu do czasu. Tor ten nie jest jednak właściwy wyłącznie wrzodom dwunastnicy, spostrzega się bowiem go czasami także we wrzodach odźwiernika, w materiale Kliniki lwowskiej nadmierne wydzielanie soku żołądkowego stwierdzono w 66,4 %. Read more „Nadkwasnosc soku zalezy od wzmozonej pobudliwosci blony sluzowej czesci odzwiernikowej zoladka”

Rokowanie w rakach dwunastnicy jest niepomyslne

W jednym klinicznie spostrzeganym przypadku raka zagięcia dwunastniczo-czczego (carcinoma praejejunale) stwierdzałem dotychczas nie opisany objaw, mianowicie liczne czworniaki w zielonych wymiocinach po próbnej wieczerzy oraz w zawartości znacznie rozszerzonej dwunastnicy. Czworniaki rozwijały się prawdopodobnie w żołądku wskutek zalegania w nim pokarmów i stąd dostawały się do dwunastnicy. Rokowanie w rakach dwunastnicy jest niepomyślne. Leczenie w raku dwunastnicy jest. chirurgiczne. Read more „Rokowanie w rakach dwunastnicy jest niepomyslne”

Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 3

W trakcie badania zarówno pacjenci, jak i lekarze byli nieświadomi wyników testów z klasyfikatorem ekspresji genów (Afirma). Próbki do aspiracji cienkoigłowej uzyskano od pacjentów w 49 miejscach w Stanach Zjednoczonych (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Miejsca badań były reprezentatywne dla ośrodków akademickich i środowiskowych w 26 stanach. Drobiazgowe aspiracje obejmowały od dwóch do pięciu igłowych wstawek w obrębie każdego guzka, a 99% było kierowanych ultrasonograficznie. Read more „Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 3”

Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 4

W stratyfikowanej regresji Coxa każdy pacjent wchodzi do analizy jako osobna warstwa. Tak więc, każdy pacjent służy jako swoja własna kontrola i pod warunkiem, że model regresji jest prawidłowy, analizy te dostosowują się do czynników zakłócających, które są stałe w obrębie każdego pacjenta podczas obserwacji (np. Skład genetyczny i środowisko dzieciństwa). Dokładny opis planu analizy statystycznej znajduje się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Read more „Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 4”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad

Jednak długoterminowe korzyści z intensywnej terapii na przebieg retynopatii klinicznej są już dobrze ustalone13, a zalecenia dotyczące badań przesiewowych są ponownie oceniane. Badanie Diabetes Control and Complications (DCCT), które przeprowadzono w latach 1983-1993, oraz badanie Epidemiology of Diabetes Intensive and Complications (EDIC) (które trwa od 1994 r.) Towarzyszyło kohorcie pacjentów z typem cukrzycę z regularnie planowaną dnem oka przez ponad 30 lat.13 Prawie pełne uzupełnienie z silnym przestrzeganiem harmonogramu fotografii dna oka i systematyczna ocena czynników ryzyka dla retinopatii dały możliwość sformułowania racjonalnych, opartych na danych strategii do badania pod kątem retinopatii .
Naszym celem było stworzenie opartego na dowodach programu badań przesiewowych dna oka, który skutecznie wykryłby potencjalne zmiany zagrażające wzrokowi. Ponadto oceniliśmy indywidualizację częstotliwości badań przesiewowych na podstawie efektów ustalonych czynników ryzyka.
Metody
Badania DCCT i EDIC zostały opracowane przez odpowiednie grupy badawcze. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad 6

Wpływ harmonogramów badań przesiewowych na opóźnienie w wykrywaniu retinopatii w stanie 5. Z praktycznego, opartego na dowodach harmonogramu (w wieku 4 lata, 3 lata, 6 miesięcy i 3 miesiące), ryzyko progresji do stanu 5 ze stanów i 2 wynosiły mniej niż 5%, ale było więcej niż 5% ze stanów 3 i 4. Średni czas, w którym retinopatia 5 stanu mógł pozostać niewykryty, wynosił 0,42 roku (Tabela 4); w ten sposób mniej niż 6 miesięcy upływa między rozwojem retinopatii stanu 5 a jej wykryciem podczas następnego badania. Dla porównania, stałe coroczne wizyty, niezależnie od statusu retinopatii, pozwalały na nieliniowe funkcje skumulowanej częstości występowania i dawały średni czas nierozpoznanej retinopatii 5 stopnia wynoszącej 0,61 roku. Średnio więc czas, w którym retinopatia 5 stanu pozostawał niewykryta, był o 2,3 miesiąca krótszy, z praktycznym, opartym na dowodach harmonogramem niż z corocznym badaniem przesiewowym. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad 6”