Rozróznic chorobe wrzodowa dwunastnicy i jej nadzerki mozna biorac w rachube czynnik przyczynowy, którym dla nadzerek sa rozlegle oparzenia skóry.

Nadto tor asteniczny wydzielniczej czynności żołądka z nadkwaśnością cechujący się spadkiem po drugim śniadaniu najwyższych poziomów ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego nadkwaśnego soku żołądkowego, przekraczający przemawia raczej za chorobą wrzodową dwunastnicy niż żołądka, a tor prawidłowy z niedokwaśnością objawiający się zwiększeniem najwyższych wartości ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego soku niedokwaśnego po drugim śniadaniu z soku kapusty, nie przekraczającym 0-20°, przemawia raczej za chorobą wrzodową żołądka, gdyż w chorobie wrzodowej dwunastnicy spostrzega się taki tor rzadko (Tadeusz Orłowski). Rozróżnić chorobę wrzodową dwunastnicy i jej nadżerki można biorąc w rachubę czynnik przyczynowy, którym dla nadżerek są rozległe oparzenia skóry. Objawy kliniczne wrzodu -dwunastnicy spostrzega się w nieżycie dwunastnicy z tą jednak różnicą, że w nieżycie dwunastnicy nie ma znamiennych dla wrzodu objawów radiologicznych. Wrzód dwunastnicy przebiegający z niedokwaśnością może być mylnie rozpoznany jako rak żołądka. Za wrzodem przemawia okresowość zaostrzeń choroby oraz mniejsza stałość krwi utajonej w stolcach. Leczenie spoczynkowo-dietetyczne w chorobie wrzodowej dwunastnicy przeważnie szybko poprawia stan chorego oraz powoduje zniknięcie krwi utajonej w kale. Różnicowanie między chorobą wrzodową dwunastnicy a zapaleniem wyrostka robaczkowego opiera się na tych samych podstawach, co różnicowanie między chorobą wrzodową żołądka a przewlekłym zapaleniem wyrostka robaczkowego. [podobne: diagter swarzędz, dolmed rejestracja, tetniak objawy ]