Róznicowanie miedzy choroba wrzodowa dwunastnicy a kamica zólciowa Zwezenie i niedroznosc dwunastnicy Rokowanie.

Różnicowanie między chorobą wrzodową dwunastnicy a kamicą żółciową Zwężenie i niedrożność dwunastnicy Rokowanie. Chociaż wrzody dwunastnicy mają dużą skłonność do gojenia się, niemniej nie można przewidzieć w żadnym przypadku dalszego przebiegu choroby, a to ze względu na zależność jej od warunków życia chorego i od ogólnego jego stanu. Wrzód może przechodzić w stan utajenia albo zabliźnić się, pod wpływem jednak urazów psychicznych, przeziębienia, błędów dietetycznych i innych przyczyn łatwo zaostrza się ponownie lub pojawia się nowy wrzód, tak iż choroba może trwać latami, wyczerpując ostatecznie chorego. Uporczywe utrzymywanie się krwi utajonej w stolcach przez dłuższy czas (ponad 3 tygodnie), pomimo ścisłego leczenia spoczynkowo-dietetycznego, powinno wzbudzać obawę rakowacenia się wrzodu. Zapobieganie i leczenie w, chorobie wrzodowej dwunastnicy jest takie samo jak zapobieganie i leczenie w chorobie wrzodowej żołądka. I tu trzeba także pamiętać, że naszym zadaniem jest leczyć człowieka chorego na chorobę wrzodową, nie zaś leczyć sam tylko wrzód. III. [więcej w: dolmed rejestracja, torbiele tarlova, moczany bezpostaciowe w moczu ]