ROLA ZOLADKA

ROLA ŻOŁĄDKA Żołądek przez wytwarzanie kwasu solnego wpływa również na równowagę kwasowo-zasadową w ustroju. Wiemy, że na szczycie wydzielania soku żołądkowego kwaśność moczu spada i może on oddziaływać zasadowo, jeżeli kwaśność soku będzie- znaczna. Jednocześnie we krwi zwiększa się zawartość dwuwęglanu sodu, gdyż uwolniony sód z chlorku sodu łączy się z dwutlenkiem węgla i powstaje NaHCOa. Ponieważ stosunek CO2 d() NaHCOa we krwi musi być stały, to równolegle zwiększa: się zawartość wolnego kwasu węglowego i związana z nim prężność CO2 w pęcherzykach płucnych . W stanach nadkwaśność (hyperaciditas) żołądka widzimy więc zwiększenie się rezerw; zasadowych we, krwi, zwiększenie się prężności CO2 w pęcherzykach płucnych i zmniejszenie się :kwaśności moczu. Te same zjawiska powstają po histaminie, która pobudza wydzielanie soku żołądkowego. Zjawiska odwrotne zachodzą przy braku wydzielania soku żołądkowego (achylia) . Przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej w stronę zasadową wywołuje obniżenie wydzielania soku żołądkowego. Uporczywe wymioty również mogą sprowadzić tak daleko idące przesunięcia równowagi w stronę zasadową, że u ludzi, zwłaszcza u dzieci, powstają drgawki. Wymioty natomiast, powstające u osób z kwasicą na tle przewlekłego zapalenia nerek, należy uważać jako zjawisko wyrównawcze, dzięki któremu ustrój uwalnia się od -nadmiaru kwasów E. [przypisy: wydzielina z pępka, torbiele tarlova, medfemina wrocław ]