ROLA TKANKI LACZNEJ

ROLA TKANKI ŁĄCZNEJ W regulacji równowagi kwasowo-zasadowej bierze udział, według nowszych poglądów, także tkanka łączna. W związku z tym, że do komórek nie dochodzą bezpośrednio naczynia krwionośne, wymiana materii komórkowej dochodzi do skutku przez tkankę łączną. Kwaśne wytwory przemiany materii komórkowej przechodzą przede wszystkim do tkanki łącznej, gdzie zostają zobojętnione przez bufory białkowe i solne. Mechanizm utrzymywania równowagi kwasowo-zasadowej dzięki tkance łącznej polega na tym, że białka kolagenowe posiadają zdolność wiązania kwasów. W związku z tym kwasowość w tkankach spada. W miarę przechodzenia kwasów do krwi istota międzykomórkowa stopniowo uwalnia się od kwasów, oddając je do krwi, dzięki czemu zdolna jest wiązać nowe kwasy. Łatwość wiązania kwasów przez istotę międzykomórkową i olbrzymia jej pojemność stwarza odpowiednie warunki do utrzymywania równowagi kwasowo-zasadowej. [więcej w: vident bydgoszcz, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, torbiele tarlova ]