Przewlekla niedroznosc dwunastnicy

Przewlekła niedrożność dwunastnicy (Occuisio duodeni chronica) Obraz chorobowy przewlekłej niedrożności oraz przewlekłego zwężenia dwunastnicy jest niejednakowy, zależnie od siedziby choroby. Odróżnia się pod tym względem postać nadbrodawkową, okołobrodawkową i podbrodawkową, W postaci nadbrodawkowej (stenosis, occlusio duodeni suprapapillaris) zwężenie znajduje się w górnej części dwunastnicy albo w górnym odcinku części zstępującej powyżej brodawki dwunastniczej. Obraz kliniczny tej postaci jest taki sam jak obraz zwężenia odźwiernika. Ponieważ w tej postaci nie ma zalegania w dwunastnicy soków trawiennych, przeto znamiennych dla zwężenia zaburzeń przemiany materii nie bywa, jeżeli choroba przebiega bez obfitych wymiotów. Objawy toksyczne (bóle głowy, astenia i in. ) są także miernego stopnia. W wymiocinach żółci nie ma. Od zwężenia odźwiernika postać tę można odróżnić badaniem radiologicznym, które wskazuje miejsce zwężenia. W postaci około brodawkowej przewlekłego zwężenia oraz niedrożności dwunastnicy (stenosis, occlusio duodeni circumpapillaris) obraz chorobowy jest taki sam jak w postaci nadbrodawkowej, z tą różnicą, że niedrożność okołobrodawkowa przebiega z żółtaczką mechaniczną (icterus cholostaticus), a więc z brakiem żółci w stolcach i w wymiocinach oraz z bilirubinurią i bilirubinemią. Najznamienniejszy objaw postaci podbrodawkowej przewlekłego zwężenia oraz niedrożności dwunastnicy (stenosis s. occlusio duodeni infrapapiharis) stanowią bardzo obfite żółciowe wymioty. Zażółcona obfita zawartość dwunastnicy jakby przelewa się na zewnątrz pełnymi ustami bez żadnego wysiłku chorego. Objawy toksyczne i zaburzenia humoralne(hipochloremia, azocica, zgęszczenie krwi, alkaloza i in. ) oraz żołądkowo-jelitowe w tej postaci są najsilniejsze. [podobne: jakub bednaruk twitter, dolmed rejestracja, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego ]