Próba elektrycznej terapii prądem stałym w porównaniu z Escitalopramem na depresję cd

Kryterium wykluczenia było zaburzenie afektywne dwubiegunowe, nadużywanie lub uzależnienie od substancji, otępienie, zaburzenia osobowości, uszkodzenie mózgu, ciąża, specyficzne przeciwwskazania do tDCS (np. Płytki czaszki), obecne lub wcześniejsze stosowanie escitalopramu oraz wcześniejsze lub współistniejące uczestnictwo w innych badaniach tDCS. Nie wykluczono pacjentów, u których występowało zaburzenie lękowe (uogólnione zaburzenie lękowe, specyficzna fobia, zaburzenie lękowe lub zaburzenie lękowe) jako współistniejący stan. Uczestnicy byli rekrutowani za pomocą reklam i odesłań lekarzy i byli poddawani wstępnej selekcji za pomocą telefonu i poczty e-mail. Osoby, które spełniły kryteria włączenia, przeszły kontrolę na miejscu. Przed rozpoczęciem badania pacjenci albo nie stosowali leków przeciwdepresyjnych, albo byli poddawani wypłukaniu leku i pozostawali wolni od leków przeciwdepresyjnych przez pięć lub więcej okresów półtrwania leku. Dopuszczano benzodiazepiny, ale zmniejszano ich dawkę maksymalną do 20 mg na dobę w równoważniku diazepamu; dawka pozostała stabilna podczas próby.
Interwencje
Elektrody anodowe i katodowe umieszczano odpowiednio na lewej i prawej stronie przednio-kory przedczołowej za pomocą systemu Omni-Boczne-Elektrodę. 12. W sumie 22 sesje, które trwały 30 minut dziennie, 2 mA stymulacji prądem stałym były podawane w każdej sesji. Pierwsze 15 sesji odbywało się codziennie, z wyjątkiem weekendów, a pozostałe 7 sesji odbywało się raz w tygodniu, do 10. tygodnia. Protokół tDCS, który był używany w tym badaniu, miał więcej sesji niż we wcześniejszych próbach, ponieważ ostatnie badania sugerują, że więcej sesje mogłyby przynieść większe efekty kliniczne. 13,14
Przeszkolone pielęgniarki stosowały schemat tDCS. Ten sam protokół zastosowano dla aktywnego i pozorowanego tDCS, ale prąd został wyłączony automatycznie po 30 sekundach u pacjentów otrzymujących pozorne tDCS przez urządzenia, które zostały zaprogramowane do dostarczania aktywnej lub pozorowanej stymulacji zgodnie z randomizowanym kodem.
Pacjenci otrzymywali 10 mg escytalopramu (lub odpowiedniego placebo) przez pierwsze 3 tygodnie, a następnie 20 mg na dobę. Szkoła Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w S.o Paulo wyprodukowała tabletki placebo. Miały ten sam rozmiar, kolor, wygląd i smak jak pigułki escitalopram i były przechowywane w identycznych butelkach. Escitalopram został wybrany jako reprezentant terapii pierwszego rzutu w leczeniu ciężkich zaburzeń depresyjnych15, przy czym maksymalna skuteczna dawka (20 mg na dobę) podawana była w pobliżu początkowej dawki (10 mg na dobę), co umożliwiło osiągnięcie dawki maksymalnej. w ciągu kilku tygodni po rozpoczęciu interwencji, jeśli to konieczne.
Aby ocenić integralność oślepiania grupy badawczej, pacjenci zostali poproszeni o odgadnięcie, którą interwencję otrzymali, oraz o ocenę wiarygodności swoich przewidywań. Przestrzeganie schematów escitalopramu i placebo zostało określone za pomocą liczenia pigułek i zostało uznane za dopuszczalne, jeśli zwrócono mniej niż 10% tabletek.
Wyniki
Wszystkie oceny zostały wykonane przez wyszkolonych psychiatrów i psychologów, którzy nie byli świadomi zadań grupy próbnej. Skuteczność i bezpieczeństwo mierzono podczas badań przesiewowych, w punkcie wyjściowym oraz pod koniec 3, 6, 8 i 10 tygodnia
[więcej w: dicloziaja ulotka, torbiele tarlova, curate lubartów ]