ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY

ZWĘŻENIE I NIEDROŻNOŚĆ DWUNASTNICY (STENOSIS ET OCCLUSIO DUODENI) Przyczyny. Zwężenie oraz niedrożność dwunastnicy mogą być wywołane przez liczne czynniki mechaniczne, mianowicie przez wady rozwojowe dwunastnicy, otrzewnej lub mięśnia Treitza, przez ucisk na dwunastnicę z zewnątrz, przez blizny po wrzodzie oraz nowotwory dwunastnicy, przez sprawy zapalne dookoła dwunastnicy i przez przegięcie dwunastnicy . Z nieprawidłowości rozwojowych dwunastnicy do jej zwężenia wieść może przede wszystkim dwunastnica olbrzymia (me gadu ode num) powstająca samorodnie bez przeszkód mechanicznych poniżej rozszerzenia, dwunastnica ruchoma (duodenum mobile) na całej przestrzeni lub w pewnej części, dwunastnica odwrócona (duodenum inversum), polegająca na niedostatecznym umocowaniu dwunastnicy dookoła wadliwie rozwiniętej trzustki i na utwierdzeniu krezki okrężnicy poniżej dwunastnicy. Spotyka się także wrodzoną niedrożność dwunastnicy (atresia duodeni). Zboczenia rozwojowe otrzewnej wiodące do zagięć i zwężeń dwunastnicy polegają na powstaniu licznych różnokształtnych taśmowatych pasm i powrózków otrzewnych. Read more „ZWEZENIE I NIEDROZNOSC DWUNASTNICY”

Rozróznic chorobe wrzodowa dwunastnicy i jej nadzerki mozna biorac w rachube czynnik przyczynowy, którym dla nadzerek sa rozlegle oparzenia skóry.

Nadto tor asteniczny wydzielniczej czynności żołądka z nadkwaśnością cechujący się spadkiem po drugim śniadaniu najwyższych poziomów ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego nadkwaśnego soku żołądkowego, przekraczający przemawia raczej za chorobą wrzodową dwunastnicy niż żołądka, a tor prawidłowy z niedokwaśnością objawiający się zwiększeniem najwyższych wartości ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego soku niedokwaśnego po drugim śniadaniu z soku kapusty, nie przekraczającym 0-20°, przemawia raczej za chorobą wrzodową żołądka, gdyż w chorobie wrzodowej dwunastnicy spostrzega się taki tor rzadko (Tadeusz Orłowski). Rozróżnić chorobę wrzodową dwunastnicy i jej nadżerki można biorąc w rachubę czynnik przyczynowy, którym dla nadżerek są rozległe oparzenia skóry. Objawy kliniczne wrzodu -dwunastnicy spostrzega się w nieżycie dwunastnicy z tą jednak różnicą, że w nieżycie dwunastnicy nie ma znamiennych dla wrzodu objawów radiologicznych. Wrzód dwunastnicy przebiegający z niedokwaśnością może być mylnie rozpoznany jako rak żołądka. Za wrzodem przemawia okresowość zaostrzeń choroby oraz mniejsza stałość krwi utajonej w stolcach. Read more „Rozróznic chorobe wrzodowa dwunastnicy i jej nadzerki mozna biorac w rachube czynnik przyczynowy, którym dla nadzerek sa rozlegle oparzenia skóry.”

Ostatecznie o slusznosci rozpoznania upewnia stwierdzenie bezposrednich oznak radiologicznych wrzodu dwunastnicy.

Ostatecznie o słuszności rozpoznania upewnia stwierdzenie bezpośrednich oznak radiologicznych wrzodu dwunastnicy. Prócz stwierdzenia wrzodu w rozpoznaniu należy uwzględnić także ogólny stan chorego, jego konstytucję i wpływy zewnętrzne, by wyjaśnić podstawę, na której rozwinęła się choroba. Rozpoznanie różnicowe. Choroba wrzodowa dwunastnicy ma z chorobą wrzodową żołądka ze stanowiska obrazu klinicznego jako cechy wspólne: bóle w dołku sercowym, wymioty, stolce smołowate, krwawienia- utajone, nadkwaśność soku żołądkowego, kurcze odźwiernika, skłonność do zaparcia i okresowość przebiegu. W różnicowaniu za chorobą wrzodową dwunastnicy przemawia następujący zespół: l) wyraźniejsza okresowość w przebiegu choroby; 2) bóle późniejsze, mianowicie w 2-4 godziny po jedzeniu; 3) bóle głodowe, pojawiające się nocą lub rano na czczo, łagodniejące po spożyciu pokarmu stałego lub płynnego; 4) trwanie bólów nieraz od jednego posiłku do następnego z osłabieniem ich siły lub chwilowym znikaniem wkrótce po spożyciu nowego pokarmu; w przeciwieństwie do tego we wrzodzie żołądka bóle trwają mniej więcej godzinę i znikają zwykle zupełnie, pojawiając się ponownie w %-1 godzinę po pobraniu pokarmu; 5) mniejsza zależność bólów od jakości pokarmów; 6) bolesność uciskowa dwa palce powyżej poprzecznej linii pępkowej między prawą linią mostkową a przymostkową w przeciwieństwie do wrzodu żołądka, w którym punkt bolesny znajduje się w nadbrzuszu w linii pośrodkowej ciała lub częściej na lewo od niej; 7) krew utajona w kale-przy braku jej w zawartości żołądkowej; 8) obfitsze krwotoki wskutek nadżarcia większych naczyń krwionośnych; 9) częściej stolce smołowate niż krwawe wymioty; 10) wymioty bywają rzadziej; 11) nadmierne wydzielanie soku żołądkowego o torze wspinającym ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego bywa znacznie częstsze w chorobie wrzodowej dwunastnicy; 12) w początkowym okresie wydzielania soku żołądkowego w obrazie radiologicznym wzmożone ruchy robaczkowe żołądka i przelotne wypełnianie się opuszki dwunastnicy; 13) inne objawy radiologiczne wrzodu dwunastnicy. Read more „Ostatecznie o slusznosci rozpoznania upewnia stwierdzenie bezposrednich oznak radiologicznych wrzodu dwunastnicy.”

Bóle lagodnieja po wymiotach oraz gdy chory polozy sie na brzuchu lub przybierze polozenie na czworakach

Bóle łagodnieją po wymiotach oraz gdy chory położy się na brzuchu lub przybierze położenie na czworakach, natomiast położenie na wznak ani spożycie nowego pokarmu nie wpływają na bóle. Bóle zależą od wzmożonych ruchów dwunastnicy ponad zwężeniem oraz od zapalenia okołodwunastniczego, pociągania za więzadła, pociągania splotów nerwowych, ucisku nań itd. Prócz bólów chorym dokuczają wymioty. Występują one także bez bólów, raz na dzień, na kilka dni lub rzadziej. Wymiociny mogą być bardzo obfite i zawierają resztki pokarmowe, soki trawienne i niejednokrotnie żółć. Read more „Bóle lagodnieja po wymiotach oraz gdy chory polozy sie na brzuchu lub przybierze polozenie na czworakach”

Ostra niedroznosc dwunastnicy Przyczyny

Ostra niedrożność dwunastnicy Przyczyny. Ostrąniedrożność dwunastnicy spostrzega się po zabiegach operacyjnych na żołądku, dwunastnicy lub na drogach żółciowych, gdy nastąpi zamknięcie światła wstępującej części dwunastnicy przez szypułę tętnicy krezkowej wskutek pociągania za szypułę krezki w czasie zabiegu, albo wskutek zrostów lub bliznowacenia się krezki po nim. Ostra niedrożność pooperacyjna może powstawać także na tle czynnościowym, mianowicie może być wywołana ostrym porażeniem dwunastnicy, analogicznym do ostrego pooperacyjnego porażenia żołądka. Jest to niedrożność pokaźna dwunastnicy (ileus duodenalis pamlyticus), czyli ostre zwiotczenie dwunastnicy (atonia duodeni acuta). Objawy. Read more „Ostra niedroznosc dwunastnicy Przyczyny”

Dobowa ilosc moczu wybitnie sie zmniejsza

W miejscu rzutu dwunastnicy stwierdza się wyraźną bolesność uciskową, która w okresie bólów rozszerza się na cały dołek sercowy i na prawe podżebrze. Dobowa ilość moczu wybitnie się zmniejsza. Badaniem radiologicznym stwierdza się wypełnienie dwunastnicy zalegającą masą kontrastową powyżej zwężenia. W początkowym okresie niedrożności zatrzymanie się papki może trwać tylko kilkanaście sekund, po których zostaje ona przetłoczona przez zwężenie kilku silnymi ruchami robaczkowymi. Jednocześnie ze w zmożonymi ruchami robaczkowymi stwierdza się także ruchy wsteczne, a w okresie . Read more „Dobowa ilosc moczu wybitnie sie zmniejsza”

Róznicowanie miedzy choroba wrzodowa dwunastnicy a kamica zólciowa Zwezenie i niedroznosc dwunastnicy Rokowanie.

Różnicowanie między chorobą wrzodową dwunastnicy a kamicą żółciową Zwężenie i niedrożność dwunastnicy Rokowanie. Chociaż wrzody dwunastnicy mają dużą skłonność do gojenia się, niemniej nie można przewidzieć w żadnym przypadku dalszego przebiegu choroby, a to ze względu na zależność jej od warunków życia chorego i od ogólnego jego stanu. Wrzód może przechodzić w stan utajenia albo zabliźnić się, pod wpływem jednak urazów psychicznych, przeziębienia, błędów dietetycznych i innych przyczyn łatwo zaostrza się ponownie lub pojawia się nowy wrzód, tak iż choroba może trwać latami, wyczerpując ostatecznie chorego. Uporczywe utrzymywanie się krwi utajonej w stolcach przez dłuższy czas (ponad 3 tygodnie), pomimo ścisłego leczenia spoczynkowo-dietetycznego, powinno wzbudzać obawę rakowacenia się wrzodu. Zapobieganie i leczenie w, chorobie wrzodowej dwunastnicy jest takie samo jak zapobieganie i leczenie w chorobie wrzodowej żołądka. Read more „Róznicowanie miedzy choroba wrzodowa dwunastnicy a kamica zólciowa Zwezenie i niedroznosc dwunastnicy Rokowanie.”

Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach

Zaburzenia są częstsze w przypadkach zwężenia dwunastnicy poniżej brodawki Vatera i s zwłaszcza silne w ostrej niedrożności dwunastnicy, natomiast w niedrożności przewlekłej nadbrodawkowej może ich nie być wcale albo są one nieznaczne. – Główne zaburzenia przemiany materii w niedrożności dwunastnicy polegają na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach (dechloruratio sanguinis), wzroście poziomu azotu niebiałkowego (mocznika, kwasu moczowego i in. ) w krwi (Jzocica, azotaemia),odwodnieniu ustroju (dehyclratatio) i alkalozie niegazowej (aicaiosis), Hipochloremia zależy od utraty chloru w obfitych wymiocinach i od ustania wsysania się chloru w dwunastnicy. Azocicę wywołuje przede wszystkim wzmożony toksyczny rozpad białka tkankowego oraz zahamowanie wydzielniczej czynności nerek wskutek wysuszenia ustroju tracącego obficie wodę w wymiocinach. Znaczna utrata chloru pociąga za sobą zwiększenie zasobu zasad osocza (alcalosis). Read more „Glówne zaburzenia przemiany materii w niedroznosci dwunastnicy polegaja na zmniejszeniu poziomu chloru w osoczu i w krwinkach”

Przewlekla niedroznosc dwunastnicy

Przewlekła niedrożność dwunastnicy (Occuisio duodeni chronica) Obraz chorobowy przewlekłej niedrożności oraz przewlekłego zwężenia dwunastnicy jest niejednakowy, zależnie od siedziby choroby. Odróżnia się pod tym względem postać nadbrodawkową, okołobrodawkową i podbrodawkową, W postaci nadbrodawkowej (stenosis, occlusio duodeni suprapapillaris) zwężenie znajduje się w górnej części dwunastnicy albo w górnym odcinku części zstępującej powyżej brodawki dwunastniczej. Obraz kliniczny tej postaci jest taki sam jak obraz zwężenia odźwiernika. Ponieważ w tej postaci nie ma zalegania w dwunastnicy soków trawiennych, przeto znamiennych dla zwężenia zaburzeń przemiany materii nie bywa, jeżeli choroba przebiega bez obfitych wymiotów. Objawy toksyczne (bóle głowy, astenia i in. Read more „Przewlekla niedroznosc dwunastnicy”