Ostra niedroznosc dwunastnicy Przyczyny

Ostra niedrożność dwunastnicy Przyczyny. Ostrąniedrożność dwunastnicy spostrzega się po zabiegach operacyjnych na żołądku, dwunastnicy lub na drogach żółciowych, gdy nastąpi zamknięcie światła wstępującej części dwunastnicy przez szypułę tętnicy krezkowej wskutek pociągania za szypułę krezki w czasie zabiegu, albo wskutek zrostów lub bliznowacenia się krezki po nim. Ostra niedrożność pooperacyjna może powstawać także na tle czynnościowym, mianowicie może być wywołana ostrym porażeniem dwunastnicy, analogicznym do ostrego pooperacyjnego porażenia żołądka. Jest to niedrożność pokaźna dwunastnicy (ileus duodenalis pamlyticus), czyli ostre zwiotczenie dwunastnicy (atonia duodeni acuta). Objawy. W obrazie chorobowym ostrej niedrożności dwunastnicy obok nagłego, silnego gniecenia w nadbrzuszu i odbijania się na pierwsze miejsce wysuwają się wymioty, szybkie pogarszanie się stanu ogólnego oraz zapad. Przedmiotowo stwierdza się prócz tego wypuklenie dołka sercowego i prawej okolicy około pępkowej, wysokie uniesienie przepony z upośledzeniem jej ruchomości, stawianie się żołądka i przelewanie w jego okolicy oraz zaburzenia przemiany materii, mianowicie hipochloremię, azocicę. Ostra niedrożność dwunastnicy kończy się zwykle zgonem, jeżeli po bezskutecznej próbie leczenia zachowawczego nie zastosuje się w czas leczenia chirurgicznego. 2. [patrz też: medfemina wrocław, torbiele tarlova, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego ]