CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY

CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY (ULCUS PEPTICUM DUODENI) Choroba wrzodowa dwunastnicy jest cierpieniem ogólnoustrojowym, którego najwybitniejszym i najniebezpieczniejszym objawem jest wrzód usadowiony w dwunastnicy. Pod względem patogenetycznym, przyczynowym i anatomiczno-patologicznym choroba ta, której bliższe poznanie zawdzięczamy Moynihanowi i braciom Mayo, nie różni się od choroby wrzodowej ż...

Mikrochimeryzm typu dawcy związany z odrzuceniem przeszczepu osiem lat po transplantacji wątroby

Przeszczepianie alloprzeszczepów narządów stałych może wywoływać długoterminowy mikrochimeryzm typu przez migrację komórek jednojądrzastych pasażerów2,3. Jak dotąd mikrochimeryzm został opisany tylko u pacjentów stabilnych immunologicznie po transplantacji wątroby lub nerek4. Sugerowano związek między przetrwałym chimeryzmem a akceptacją przeszczepu. Opisujemy uporczywy mikrochimeryzm...

Próba elektrycznej terapii prądem stałym w porównaniu z Escitalopramem na depresję

Porównaliśmy transczaszkową stymulację prądem stałym (tDCS) z selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny w leczeniu depresji. Metody
W jednoośrodkowym, podwójnie ślepym badaniu nieinności u dorosłych z depresją jednobiegunową, losowo przydzieliliśmy pacjentów do otrzymywania tDCS i doustnego placebo, pozorowanego tDCS z escitalopramem lub pozorowanego tDCS i doustnego pla...

Dlugoterminowa skutecznosc szczepionki przeciwko zapaleniu watroby typu E. AD 7

Redukcja trójglicerydów odbywa się co najmniej w części w wyniku odhamowania LPL, a następnie hydrolizy lipoprotein bogatych w triglicerydy. Redukcja cholesterolu HDL odbywa się za pośrednictwem odhamowania lipazy śródbłonkowej. 13,30 Obniżenie poziomu cholesterolu LDL z antagonizmem ANGPTL3 następuje poprzez mechanizm, który nie został jeszcze wyjaśniony. Jednak badania na myszach z niedo...

Najnowsze zdjęcia w galerii kardiologkielce:

326#opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej chomikuj , #kolor czerwony symbolika , #przychodnia nasze zdrowie , #zbyt krótkie wędzidełko , #vitamarin , #urazy klatki piersiowej , #opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej przedszkole chomikuj , #razer kraken allegro , #zespoły mielodysplastyczne , #wieszaki na ubrania allegro ,