dretwienie prawej reki

Wróg

Dla poety, którego praca zarówno jako lekarza, jak i poety, polega na dążeniu do uporządkowania całości, interesujące jest to, że najnowszy zbiór poezji Rafaela Campo ma taki podziałowy tytuł. Ale bez wroga nie znamy wojny i rozłąki, a bez wojny i rozłąki nie znamy pokoju i połączenia. Rafael Campo jest klinicystą specjalizującym się w medycynie wewnętrznej oraz autorem poezji i prozy. W swojej literaturze faktu (The Desire to Heal: Doctor s Education in Empathy, Identity and Poetry, New York: WW Norton, 1998; The Healing Art: Doctor...

Śmierć Zygmunta Freuda: Dziedzictwo jego ostatnich dni

Ta książka jest współczesną reinterpretacją ostatnich lat Zygmunta Freuda i jego aktualnego znaczenia. Chociaż idee Freuda coraz częściej pojawiają się na marginesie współczesnej psychiatrii, książka Edmundsona wyraźnie pokazuje, że nadal mają one wpływ na szerszą kulturę. Czerpiąc niemal wyłącznie ze źródeł wtórnych i wcześniej opublikowanych źródeł pierwotnych, Edmundson obejmuje okres od marca 1938 r. Do śmierci Freuda 23 września 1939 r. Pierwsza część książki to obszerna refleksja nad życiem Freuda i Adolfa Hit...

Wpływ raz na tydzień eksenatydu na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2 ad 5

Planowane zakończenie obserwacji pacjentów przypada na okres od 5 grudnia 2016 r. Do 11 maja 2017 r., Po potwierdzeniu, że pierwotne wymagane minimum 1360 pacjentów miało pierwotny wynik złożony. Charakterystyka demograficzna, choroba i charakterystyka kliniczna pacjentów nie różniły się istotnie pomiędzy grupami, ani też nie stosowano środków obniżających stężenie glukozy lub leków zmniejszających ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, z wyjątkiem leków obniżających stężenie lipidów i SGLT-2. inhibitory (tabela S1 w dodatkowym d...

dretwienie prawej reki

Według najnowszych opublikowanych badań, typowy wskaźnik odpowiedzi na tego typu ankiety wynosi 25% .15 Przy użyciu czwartej metody obliczania stopy odpowiedzi Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Opinii Publicznej, wskaźnik odpowiedzi na badanie prawdopodobnie wyborcy w grupie podstawowej lub klubowej wynosili 38%, a wskaźnik współpracy wyniósł 47% .5,16 Niezależne badania wykazały, że statystyczna korelacja - lub ważenie - danych uzyskanych z losowo wybranych numerów badań telefonicznych do znanych parametrów populacji poprawia wyniki ...

Najnowsze zdjęcia w galerii dretwienie prawej reki :LECZENIE BALNEOLOGICZNE

W zaparciu stolca na tle krwistości brzusznej (plethora abdominalis) leczenie gorzką wodą mineralną lub wodą alkaliczno-glauberską bywa nieraz bardzo skuteczne, Prócz diety i picia wód mineralnych leczenie balneologiczne chorób jelit polega na stosowaniu kąpieli wzmacniających ustrój oraz gorących okładów borowinowych na okolicę brzucha w przypadkach przewlekłych spraw zapalnych okołookrężniczych. Przeciwwskazanie do leczenia balneologicznego stanowią ostre choroby jelit, nowotwory jelit, choroba wrzodowa dwunastnicy oraz jelita czczeg...

Róznicowanie miedzy choroba wrzodowa dwunastnicy a kamica zólciowa Zwezenie i niedroznosc dwunastnicy Rokowanie.

Różnicowanie między chorobą wrzodową dwunastnicy a kamicą żółciową Zwężenie i niedrożność dwunastnicy Rokowanie. Chociaż wrzody dwunastnicy mają dużą skłonność do gojenia się, niemniej nie można przewidzieć w żadnym przypadku dalszego przebiegu choroby, a to ze względu na zależność jej od warunków życia chorego i od ogólnego jego stanu. Wrzód może przechodzić w stan utajenia albo zabliźnić się, pod wpływem jednak urazów psychicznych, przeziębienia, błędów dietetycznych i innych przyczyn łatwo zaostrza się pono...

NOWOTWORY DWUNASTNICY

NOWOTWORY DWUNASTNICY (NEOPLASMATA DUODENI) Nowotwory dwunastnicy mogą być złośliwe i o wiele rzadziej łagodne. 1. Nowotwory dwunastnicy złośliwe (Neoplasmata duodeni maligna) Najczęstszym nowotworem złośliwym dwunastnicy jest rak, prawie zawsze pierwotny. Spotyka się raka dwunastnicy w ogóle rzadko, przy tym przeważnie w wieku podeszłym. W materiale sekcyjnym Zakładu Anatomii Patologicznej Uniw, J. K. w okresie od r. 1921 do 1930 r. włącznie na 667 raków w ogóle, wśród tego 483 raków narządu trawienia, stwierdzono raka dw...