Latwo wykrywa sie je badaniem radiologicznym

W materiale kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego (Antoni Jurasz) obejmującym 58 przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy nadkwaśność soku żołądkowego stwierdzono w 50%, prawidłową kwaśność w 20%, niedokwaśność w 20%, zupełny brak wolnego kwasu solnego w 2%. Ruchowa czynność żołądka często ulega także zaburzeniom. Łatwo wykrywa się je badaniem radiologicznym. Mianowicie w chwili wypełniania się żołądka masą kontrastową stwierdza się gwałtowne ruchy robaczkowe żołądka, pomimo że nie ma przeszkody do przechodzenia zawartości żołądkowej do dwunastnicy. Wskutek tych ruchów masa kontrastowa dostaje się szybko przez ziejący odźwiernik do dwunastnicy i wypełnia ją przelotnie. Okres wzmożonych ruchów żołądkowych, zwany okresem dwunastniczej czynności żołądka, trwa krótko i ustępuje miejsca ruchom rzadszym i płytszym. Równocześnie z tym odźwiernik zamyka się, następnie otwiera się rzadziej i wolniej, by przepuścić zawartość żołądka do dwunastnicy. Wydzielający się sok gromadzi się w żołądku w coraz większej ilości ponad masą kontrastową, tak iż warstwa rozdzielcza jest duża. Okres ten, zwany okresem paradoksalnej czynności ruchowej żołądka, trwa dość długo. Wskutek tego całkowite opróżnienie się żołądka zamiast prawidłowych 3-3 % godzin wymaga czasu dłuższego – 6-8 godz. i więcej. Wzmożona czynność ruchowa żołądka w pierwszym okresie jest przyczyną często spostrzeganego w chorobie wrzodowej dwunastnicy szybkiego opróżniania się żołądka po próbnym śniadaniu. Objawia się to tym, że często nie można wydobyć z żołądka żadnych resztek śniadania już po 30 minutach po jego spożyciu przez chorego albo też wydobywa się go bardzo mało. [przypisy: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, patrycja fiegler rudol, curate lubartów ]