Czasami wrzód dwunastnicy przebiega z równoczesnym zapaleniem wyrostka robaczkowego

Czasami wrzód dwunastnicy przebiega z równoczesnym zapaleniem wyrostka robaczkowego. W statystyce sekcyjnej A. Gluzińskiego z Zakładu Anatomii Patologicznej Uniw. J. K. za okres czasu od r. 1890 do 1913 przyczyną zgonu w przypadkach choroby wrzodowej dwunastnicy były w 51 % inne zmiany w ustroju, w 49% zmiany stojące w związku z samym wrzodem, mianowicie w 17 % ostre zapalenie otrzewnej z przedziurawienia, w 3,29% bez przedziurawienia, w 11,3% krwotok, w 2,29% przedziurawienie i krwotok, w 4,5% zrakowacenie, w 4,5% – wycieńczenie, VI 5,5% zejście śmiertelne stało w związku z operacją. Zmiany w trzustce stwierdzono w 13,6% (11 przypadków), mianowicie ropne zapalenie w 1, przewlekłe zapalenie śródmiąższowe w 9, przejście raka na trzustkę w 1, zmiany w drogach żółciowych w 3,4% przypadków wrzodu. W statystyce sekcyjnej tego Zakładu za okres od 1924 r. do 1933 r. stwierdzono na 75 przypadków wrzodu dwunastnicy wrzód modzelowaty tylko jeden raz (1,33%), a zrakowacenia wrzodu nie było żadnego przypadku; zwężenie odźwiernika stwierdzono w 2 przypadkach (2,66%), a dwunastnicy w 1 przypadku (1,33%). W materiale Kliniki lwowskiej wrzód modzelowaty stwierdzono w 2 przypadkach <, (0,71 %). Rozpoznanie. Chorobę wrzodową dwunastnicy nasuwa na myśl okresowe pojawianie się dolegliwości żołądkowych, zwłaszcza kwaśnych odbijań, późnych bólów i bólów głodowych, szczególnie na jesieni i na wiosnę. Sam zespół tych objawów nie rozstrzyga jeszcze ostatecznie o istnieniu wrzodu dwunastnicy, gdyż spotyka się go także w przypadkach wrzodów odźwiernika, a nawet, wprawdzie, rzadko we wrzodach trzonu żołądka, niekiedy także w zapaleniu wyrostka robaczkowego i w chorobach pęcherzyka żółciowego. Rozpoznanie znajduje oparcie, jeżeli stwierdza się w wywiadach stolce smołowate, a badaniem przedmiotowym wyrywa się punkty bolesne w miejscu rzutu dwunastnicy, nadmierne wydzielanie soku żołądkowego, zwłaszcza nadkwaśnego, i typowe dla wrzodu dwunastnicy zaburzenia czynności ruchowej żołądka. [hasła pokrewne: opuszka dwunastnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, torbiele tarlova ]