Badania radiologiczne dowodza, ze wrzód trawienny dwunastnicy zdarza sie czesciej niz wrzód trawienny zoladka.

W tym materiale na 16432 sekcje było wrzodów dwunastnicy oraz blizn po ich wygojeniu 88, co stanowi 0,53%. Gluziński zaznacza przy tym, te w klinice rozpoznaje się chorobę wrzodową częściej niż na sekcji, objawy bowiem kliniczne wrzodu mogą być wywoływane także przez nadżerki, które gojąc się nie pozostawiają po sobie blizn. Badania radiologiczne dowodzą, że wrzód trawienny dwunastnicy zdarza się częściej niż wrzód trawienny żołądka. Do odmiennego wniosku dochodzi Antoni Gluziński, który na 16432 sekcje, wykonane w Zakładzie Anatomii Patologicznej Uniw. J. Kazimierza, stwierdził wrzód trawienny żołądka 198 razy, a w dwunastnicy 88, w żołądku zatem 2-krotnie częściej niż w dwunastnicy. Niezgodność różnych statystyk tłumaczy Gluziński niesłusznością oceny siedziby wrzodu na podstawie przebiegu żyły odźwiernikowej (vena pylorica), jak to czynią inni, przebieg bowiem tej żyły nie jest stały, jak tego dowodzą badania zarówno jego, jak i Witolda Nowickiego. Największy odsetek zachorowań przypada na czwarte i piąte dziesięciolecie. Mężczyźni zapadają o wiele częściej niż kobiety. w statystyce Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. J. K. , opracowanej za przeszło 20-letni okres czasu przez Filipa Wachtla, na 280 przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy mężczyźni stanowią 85%, kobiety 15%. [patrz też: moczany bezpostaciowe w moczu, torbiele tarlova, curate lubartów ]