Czynniki ryzyka chorób serca.

width=300

Bardzo często pojawiają się czynniki ryzyka danych chorób, które są nierzadko na tyle uogólnione, że nie zwraca się na nie uwagi. W przypadku choroby wieńcowej serca warto dbać o likwidację modyfikowalnych czynników. Zalicza się do nich ograniczenie spożycia alkoholu, odpowiednie żywienie, badania profilaktyczne wykonywane w sposób regularny, prawidłowe leczenie nadciśnienia, rzucenie palenia papierosów, optymalne wyrównanie cukrzycy. a także utrzymywanie prawidłowego profilu lipidowego. Bardzo dużą rolę odgrywa układ sercowo-naczyniowy, a jego funkcjonalność możemy ocenić za pomocą karty SCORE. Read more „Czynniki ryzyka chorób serca.”

Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego.

width=300Zawał serca to zamknięcie naczynia krwionośnego w sercu, przez co dopływ krwi jest przerwany, a do mięśnia nie dociera w żaden sposób tlen. Powoduje to, że odcięty fragment serca ulega martwicy. Może do niego dojść całkowicie niespodziewanie, nawet u osoby uważanej za dotychczas zdrową, ponieważ procesy prowadzące do jego powstania trwają co najmniej kilka lat. Choroby serca to najczęstsze przyczyny zgonów. W przypadku zawału serca odczuwane są bóle wieńcowe, bardzo silne, trwające około 20-30 minut. Read more „Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego.”

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ C. ROLA NEREK Nerki biorą udział w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej przez utrzymywanie odpowiedniego poziomu dwuwęglanu sodu we krwi. Każde zwiększenie się zawartości dwuwęglanu sodu we krwi prowadzi do zwiększonej czynności nerek i wyprowadzenia na zewnątrz zasadowego moczu. Dzięki zdolności nerek zagęszczania moczu, wydalają się z moczem bardziej stężone kwasy i zasady w postaci ich soli niż znajdują się one we krwi. Dlatego też oddziaływanie moczu może się zmieniać w szerokich granicach. Read more „ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ”

ROLA PLUC

ROLA PŁUC Rola płuc polega na tym, że ,kwas węglowy; powstający w ustroju, zostaje z wydechem usunięty na zewnątrz. Dzięki bowiem buforom krwi powstające w ustroju kwasy lub kwasy wprowadzone z zewnątrz nie zmieniają oddziaływania krwi, lecz wyciskają: dwutlenek węgla . Uwolniony słaby kwas węglowy, nagromadzony we krwi sam przez się, mógłby zmienić oddziaływanie krwi,gdyby nie był wyprowadzony na zewnątrz ustroju. Przejście dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyków płucnych jest uwarunkowane tym, że prężność dwutlenku węgla we krwi żylnej jest większa niż w pęcherzykach płucnych, co ułatwia przechodzenie dwutlenku węgla z krwi żylnej do pęcherzyków płucnych: W naczyniach włosowatych płuc odbywa się jeszcze inny proces, a mianowicie przechodzenia hemoglobiny w oksyhemoglobinę, która jest kwasem silniejszym i wyciska dwutlenek węgla z krwi. Ilość wydalonego dwutlenku węgla z płuc zależy od intensywności ruchów oddechowych, to znaczy, że im częste i głębsze będą ruchy oddechowe, tym więcej dwutlenek węgla zostanie; wydalone na zewnątrz. Read more „ROLA PLUC”

ROLA TKANKI LACZNEJ

ROLA TKANKI ŁĄCZNEJ W regulacji równowagi kwasowo-zasadowej bierze udział, według nowszych poglądów, także tkanka łączna. W związku z tym, że do komórek nie dochodzą bezpośrednio naczynia krwionośne, wymiana materii komórkowej dochodzi do skutku przez tkankę łączną. Kwaśne wytwory przemiany materii komórkowej przechodzą przede wszystkim do tkanki łącznej, gdzie zostają zobojętnione przez bufory białkowe i solne. Mechanizm utrzymywania równowagi kwasowo-zasadowej dzięki tkance łącznej polega na tym, że białka kolagenowe posiadają zdolność wiązania kwasów. W związku z tym kwasowość w tkankach spada. Read more „ROLA TKANKI LACZNEJ”

ROLA WATROBY

ROLA WĄTROBY Wątroba bierze również udział w utrzymywaniu równowagi kwasowo- zasadowej przez zwiększenie lub zmniejszenie wytwarzania amoniaku. Przy zakwaszeniu bowiem wątroba wytwarza, więcej, amoniaku i mniej mocznika, przy usunięciu zaś równowagi kwasowo-zasadowej w stronę zasadową mniej amoniaku i więcej mocznika. Prócz tego wątroba zwiększa lub zmniejsza wytwarzanie kwasów lotnych oraz posiada zdolność nie tylko wytwarzania ciał acetonowych, lecz ich niszczenia; posiada prócz tego zdolność wytwarzania żółci -bardziej zasadowej lub bardziej kwaśnej. Dzięki tym czynnikom wątroba odgrywa rolę w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej, F. ROLA JELIT Jelita odgrywają mniejszą rolę w utrzymywaniu równowagi kwasowo- zasadowej niż żołądek. Read more „ROLA WATROBY”

Wydalanie zasadowego fosforanu jodu

Wydalanie zasadowego fosforanu jodu góruje nad wydalaniem węglanu sodu, dzięki czemu dwuwęglan sodu wraca do krwi, spełniając dalej rolę buforową. Jeżeli ten mechanizm nie wystarczy do zobojętnienia nadmiaru kwasów i nagromadzają się one w dalszym ciągu, to nerki wytwarzają większe ilości amoniaku, który zobojętnia powstałe kwasy i przez to zaoszczędza rezerwy zasadowe krwi. Do tworzenia się jednak amoniaku potrzebny jest azot, dlatego też ilość amoniaku w moczu zależy nie tylko od zawartości kwasów we krwi, lecz także od obecności we krwi ciał zawierających azot. Dlatego też u trawożernych po wprowadzeniu do krwi kwasów wytwarza się znacznie mniej amoniaku przechodzącego do moczu niż u mięsożernych. W związku z tym stopień zakwaszenia ustroju cechuje się nie ilością amoniaku w moczu, lecz stosunkiem azotu amoniaku do azotu mocznika, czyli tak zwanym wskaźnikiem amoniakalnym w moczu. Read more „Wydalanie zasadowego fosforanu jodu”

Wszelkie przesuniecia w stezeniu jonów wodorowych we krwi

Wszelkie przesunięcia w stężeniu jonów wodorowych we krwi wywołane zarówno kwasem węglowym jak i innymi kwasami, odbijają się na ośrodku oddechowym, powodując jego podrażnienie. Wchodzi tu w grę nie tylko zwiększenie się zawartości kwasu węglowego we krwi i w ośrodku oddechowym, lecz także zmniejszenie się utleniania; gdyż wtedy powstaje również przesunięcie stężenia- fonów wodorowych w ośrodku w stronę kwaśną, spowodowane powstaniem niedotlenianych wytworów. W każdym więc przypadku zwiększenia się stężenia jonów wodorowych w ośrodku; n:iezależnie od przyczyny; powstaną wzmożone ruchy oddechowe i usuwanie. dwutlenku węgla. Zmniejszenie- się stężenia jonów wodorowych hamuje czynność oddechową. Read more „Wszelkie przesuniecia w stezeniu jonów wodorowych we krwi”

ROLA ZOLADKA

ROLA ŻOŁĄDKA Żołądek przez wytwarzanie kwasu solnego wpływa również na równowagę kwasowo-zasadową w ustroju. Wiemy, że na szczycie wydzielania soku żołądkowego kwaśność moczu spada i może on oddziaływać zasadowo, jeżeli kwaśność soku będzie- znaczna. Jednocześnie we krwi zwiększa się zawartość dwuwęglanu sodu, gdyż uwolniony sód z chlorku sodu łączy się z dwutlenkiem węgla i powstaje NaHCOa. Ponieważ stosunek CO2 d() NaHCOa we krwi musi być stały, to równolegle zwiększa: się zawartość wolnego kwasu węglowego i związana z nim prężność CO2 w pęcherzykach płucnych . W stanach nadkwaśność (hyperaciditas) żołądka widzimy więc zwiększenie się rezerw; zasadowych we, krwi, zwiększenie się prężności CO2 w pęcherzykach płucnych i zmniejszenie się :kwaśności moczu. Read more „ROLA ZOLADKA”

METODA LECZENIA PRZECIWPASOZYTNA

METODA LECZENIA PRZECIWPASOŻYTNA Metodę przeciwpasożytną stosuje się przeciwko gnieżdżącym się w jelitach czerwiom (tzw. metoda czerwiogubna, methodus medendi vermifugus s. helminthagogus) oraz pierwotniakom. Zależnie od rodzaju pasożyta stosuje się różne leki. I tak tasiemce spędza się za pomocą wyciągu eterowego paprotki samczej (extr. Read more „METODA LECZENIA PRZECIWPASOZYTNA”